All Stock ROM Realme 1 (CPH1861) Unbrick Firmware & OTA Update CPH1861

OPPO
All ROM Realme 1 CPH1861 Firmware
All ROM Realme 1 CPH1861 Firmware

All Stock ROM Realme 1 (CPH1861) Unbrick Firmware & OTA Update CPH1861 New Version Download, ROM cứu máy treo logo, xóa mật khẩu màn hình, mã bảo vệ, Official Firmware Realme1 CPH1861 Repair, Unbrick dead boot, Fix bootloop logo

Link DOWNLOAD (Google Drive)  

ROM + TOOL: 
CPH1861EX_11_C.45_191016_868b7e2c.rar (3,6G)
CPH1861EX_11_A.31_190424_34b2ac1e.rar (3,8G)
CPH1861EX_11_A.29_190219_34b2ac1e.rar (3,8G)
CPH1861EX_11_A.27_181223_34b2ac1e.rar (3,8G)
CPH1861EX_11_A.25_181125_34b2ac1e.rar (3,8G)

ROM OTA:
CPH1861EX_11_OTA_0490_all_sWtP8RDIvyoU.ozip (2,2G)

 

⇒ All Version:
CPH1861EX_11_C.45_191016 (C.45 191016)
CPH1861EX_11_A.31_190424 (A.31 190424)
CPH1861EX_11_A.29_190219 (A.29 190219)
CPH1861EX_11_A.27_181223 (A.27 181223)
CPH1861EX_11_A.25_181125 (A.25 181125)
CPH1861EX_11_OTA_0490.ozip (OTA A.49) 

 

Leave a Reply