Chia Sẽ ROM GLOBAL Tiếng Việt Oppo A37t (Convert to A37m)

OPPO SERIES A
ROM tiếng Việt Oppo A37t - ROM Global Fix Full Oppo A37t Multilanguage
ROM tiếng Việt Oppo A37t – ROM Global Fix Full Oppo A37t Multilanguage

Chia Sẽ ROM GLOBAL Tiếng Việt Oppo A37t (Convert to A37m). Share ROM Fix & Add Google Play Store Oppo A37t Multilanguage. ROM Tiếng Việt Oppo A37t Fix Full và Thêm CHPlay đa ngôn ngữ. ROM Việt hóa gần như Full 99%, không cá nhân hóa trong phần thông tin thiết bị, chạy ổn định mọi chức và Fix lỗi danh bạ, có tùy chọn tiếng Việt trong cài đặt ngôn ngữ.

Video Hướng Dẫn:

 

  • Một vài hình ảnh sau khi up:

 

Gửi phản hồi