Free New ROM Fix Touch J610F | J610FN Samsung Galaxy J6 Plus

ROM Fix & Convert

Free New ROM Fix Touch J610F | J610FN Samsung Galaxy J6 Plus Flash by odin. Share Firmware Fix Touch Samsung J6+ SM-J610F & SM-J610FN. Chia sẽ ROM Fix lỗi cảm ứng dành cho máy đã thay màn hình lô và sau khi cập nhật OTA bị liệt cảm ứng. Rom chạy qua odin một phát ăn ngay.

ROM Fix Touch J610F U5 (Need OEM OFF – FRP OFF)

1./ Flash COMBINATION to Enable OEM
LINK DOWNLOAD: COMBINATION_FAC_FA81_J610FXXU5ATD1.rar (708M)

      • COMBINATION J610F U5 Enable OEM Remove FRP bypass
        COMBINATION J610F U5 Enable OEM Remove FRP bypass

2./ Up Rom Fix Touch by odin:
LINK DOWNLOAD: J610F_U5_Fix_Touch.rar (1,4G)

ROM Fix Touch J610F U5 Flash by odin
ROM Fix Touch J610F U5 Flash by odin

ROM Fix Touch J610F U4 (OEM & FRP ANY)

LINK: DOWNLOAD (2,6G)

Leave a Reply