Free Solution Make Dual Sim G960N U4 & G965N U4 Samsung S9 S9+ BiT4

Giải Pháp & Solution
Solution Make DualSim S9 & S9 Plus U3 BiT3
Solution Make DualSim S9 & S9 Plus U3 BiT3

Free Solution Make Dual Sim Samsung Galaxy S9 G960N U3. Giải Pháp lên 2sim Samsung S9+ G965N U3 BiT3. Hướng dẫn độ 2 sim S9 & S9 Plus Korea BiT 3 Binary3. Phương pháp Up 2 Sim G960N & G965N U2 bit2 U3 Bit3. Cách làm này có thể làm được cho cả U2. Solution Make Dualsim G960N & G965N U4 BiT 4

Cách Làm (How to Make DualSim G960N & G965N BiT3)  

1./ First Read Cert1 by Chimera Tool
2./ Enable OEM then Flash TWRP
Link TWRP S9 & S9+ (mới nhất): DOWNLOAD 
3./ Install ROM 2 Sim via TWRP
Link DOWNLOAD: G960NG965N 
4./ Write Cert 2 by Chimera Tool ok như hình:

G960N U3 & G965N U3 Write Cert2 ok
G960N U3 & G965N U3 Write Cert2 ok

5./ Done, 100% Tested, Enjoy! 

Video Hướng Dẫn

» Một Vài Hình Ảnh

Make DualSim - Lên 2sim - Độ 2 sim - Rom Dual Sim - Rom 2sim G960N U2 U3 Bit2 Bit3
Make DualSim – Lên 2sim – Độ 2 sim – Rom Dual Sim – Rom 2sim G960N U2 U3 Bit2 Bit3
Make DualSim - Lên 2sim - Độ 2 sim - Rom Dual Sim - Rom 2sim G965N U2 U3 Bit2 Bit3
Make DualSim – Lên 2sim – Độ 2 sim – Rom Dual Sim – Rom 2sim G965N U2 U3 Bit2 Bit3

Update Solution BiT4

3./ after install ROM 2 Sim via TWRP will no imei
4./ Flash only BL & CP BiT4 to Fix imei: G960NG965N 
5./ Root with Magisk_Root Link: DOWNLOAD 
6./ after Root Read & Write Cert by Chimera (required root) ok

G960N G965N U4 BiT4 Read Write Cert Done
G960N G965N U4 BiT4 Read Write Cert Done

Leave a Reply