G950U ROM COMBINATION G950U1 New Version Download

COMBINATION

G950U ROM COMBINATION G950U1 New Version Download. Rom COMBINATION G950U Dùng Chung Cho G950U1. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S8. File COMBINATION Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV8 (BiT 8)
COMBINATION_FA70_G950USQU8ATG1.rar | U8 | (719M)

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_FA70_G950USQU7ASK1.rar | U7 | (719M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FA70_G950USQU6ASG1.rar | U6 | (719M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FA70_G950USQU5ARG4.rar | U5 | (719M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FA70_G950USQU4ARE1.rar | U4 | (719M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FA70_G950USQU3ARD1.rar | U3 | (719M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FA70_G950USQU2ARC1.rar | U2 | (719M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FA70_G950USQU1AQK1.rar | U1 | (719M)

STOCK ROM ☞ HERE

Leave a Reply