G975U Stock Boot, Stock Recovery G975U BL CP CSC Download

AP+BL+CP+CSC
ROM G975U, FIRMWARE G975U, COMBINATION G975U, ENG FILE G975U, AP+BL+CP+CSC G975U
AP+BL+CP+CSC G975U

SM-G975U Stock Boot & Stock Recovery & SM-G975U AP BL CP (MODEM) CSC

Link DOWNLOAD  

U5GUBH (OS11)
AP-G975USQU5GUBH-MULTI.zip (48MB)
BL-G975USQU5GUBH-CL21058543-QB38481203.rar (40MB)
CP-G975USQU5GUBH-CP18299185-CL21058543.rar (42MB)
CSC-OMC-OYN-G975UOYN5GUBH-CL21058543.rar (84MB)

U4FTLN (OS11)
AP-G975USQU4FTLN-MULTI.zip (48MB)
BL-G975USQU4FTLN-CL20606962-QB37066491.rar (40MB)
CP-G975USQU4FTLN-CP17837248-CL20606962.rar (42MB)
CSC-OMC-OYN-G975UOYN4FTLN-CL20606962.rar (84MB)

U4ETK3 (OS10)
AP-G975USQU4ETK3-MULTI.zip (46MB)
BL-G975USQU4ETK3-CL19529858-QB35941372.rar (41MB)
CP-G975USQU4ETK3-CP17447977-CL19529858.rar (42MB)
CSC-OMC-OYN-G975UOYN4ETK3-CL19529858.rar (83MB)

S4ETJ2 (OS10)
AP-G975USQS4ETJ2-BOOT.zip (16MB)
AP-G975USQS4ETJ2-MULTI.zip (46MB)
AP-G975USQS4ETJ2-RECOVERY.zip (29MB)
AP-G975USQS4ETJ2-VBMETA.zip (4KB)
BL-G975USQS4ETJ2-CL19529858-QB35394717.rar (41MB)
CP-G975USQS4ETJ2-CP17211851-CL19529858.rar (42MB)
CSC-OMC-OYN-G975UOYN4ETJ2-CL19529858.rar (83MB)

S4D BiT 4 (OS10)
AP-G975USQS4DTG1-BOOT.zip (16MB)
AP-G975USQS4DTG1-MULTI.zip (47MB)
AP-G975USQS4DTG1-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G975USQS4DTG1-CL18725736-QB33096085.rar (43MB)
CP-G975USQS4DTG1-CP16379118-CL18725736.rar (42MB)
CSC-OMC-OYN-G975UOYN4DTG1-CL18725736.rar (82MB)

U3C BiT 3 (OS10)
AP-G975USQU3CTBB-BOOT.zip (16MB)
AP-G975USQU3CTBB-MULTI.zip (48MB)
AP-G975USQU3CTBB-RECOVERY.zip (31MB)
BL-G975USQU3CTBB-CL17369568-QB29695817.rar (42MB)
CP-G975USQU3CTBB-CP15307113-CL17369568.rar (42MB)
CSC-OMC-OYN-G975UOYN3CTBB-CL17369568.rar (105MB)

U2C BiT 2 (OS10)
AP-G975USQU2CSKP-BOOT.zip (16MB)
AP-G975USQU2CSKP-MULTI.zip (48MB)
AP-G975USQU2CSKP-RECOVERY.zip (31MB)
BL-G975USQU2CSKP-CL17369568-QB27584545.rar (42MB)
CP-G975USQU2CSKP-CP14500487-CL17369568.rar (42MB)
CSC-OMC-OYN-G975UOYN2CSKP-CL17369568.rar (105MB)

S2B BiT 2 (OS9)
AP-G975USQS2BSIW-BOOT.zip (18MB)
AP-G975USQS2BSIW-MULTI.zip (49MB)
AP-G975USQS2BSIW-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G975USQS2BSIW-CL16886901-QB26837308.rar (42MB)
CP-G975USQS2BSIW-CP14214937-CL16886901.rar (42MB)
CSC-OMC-OYN-G975UOYN2BSIW-CL16886901.rar (106MB)

U2A BiT 2 (OS9)
AP-G975USQU2ASGC-BOOT.zip (18MB)
AP-G975USQU2ASGC-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G975USQU2ASGC-CL15672595-QB24987230.rar (44MB)
CP-G975USQU2ASGC-CP13371381-CL15672595.rar (42MB)
CSC-OMC-OYN-G975UOYN2ASGC-CL15672595.rar (105MB)

U1A BiT 1 (OS9)
AP-G975USQU1ASAT-BOOT.zip (18MB)
AP-G975USQU1ASAT-RECOVERY.zip (30MB)
BL-G975USQU1ASAT-CL15296297-QB21819666.rar (43MB)
CP-G975USQU1ASAT-CP11808363-CL15296297.rar (42MB)
CSC-OMC-OYN-G975UOYN1ASAT-CL15296297.rar (105MB)

ROM FULL ☞ HERE

Leave a Reply