New ROM COMBINATION J710F & Remove FRP Samsung J7 2016 SM-J710F

COMBINATION
ROM J710F, FIRMWARE J710F, COMBINATION J710F
ROM J710F, FIRMWARE J710F, COMBINATION J710F

New ROM COMBINATION J710F & Remove FRP Samsung Galaxy J7 2016 (SM-J710F). ALL File COMBINATION Samsung Galaxy J7 2016 SM-J710F Factory Binary Firmware. ROM COMBINATION Samsung J710F Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU6BSE1.rar | U6 | (375M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU5BRC1.rar | U5 | (375M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU4BRA1.rar | U4 | (375M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU3AQD1.rar | U3 | (375M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU2APK2.rar | U2 | (374M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU1APG1.rar | U1 | (374M)

STOCK ROM ☞ HERE 

Leave a Reply