NEW ROM COMBINATION (SM-A305F) và bypass FRP Samsung Galaxy A30

COMBINATION
ROM A305F, FIRMWARE A305F, COMBINATION A305F, ENG FILE A305F, AP+BL+CP+CSC A305F
NEW ROM COMBINATION (SM-A305F) và bypass FRP Samsung Galaxy A30 – COMBINATION A305F

New ROM COMBINATION (SM-A305F) và bypass FRP Samsung Galaxy A30. Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy A30 SM-A305F. ROM COMBINATION A305F Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU5ATE1.rar | U5 | (885M)
COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU5ATD2.rar | U5 | (885M)
COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU5ATD1.rar | U5 | (885M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU4ATB2.rar | U4 | (885M)
COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU4ATA1.rar | U4 | (885M)
COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU4ASL2.rar | U4 | (885M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU3ASL1.rar | U3 | (885M)
COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU3ASK1.rar | U3 | (885M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU2ASH1.rar | U2 | (885M)

COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU2ASE2.rar | U2 | (886M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU1ASD2.rar | U1 | (886M)
COMBINATION_FAC_FA90_A305FDDU1ASB3.rar | U1 | (878M)

STOCK ROM ☞ A305FA305FN 

Leave a Reply