NEW ROM COMBINATION (SM-G955U) và bypass FRP Samsung Galaxy S8+

COMBINATION
ROM G955U, FIRMWARE G955U, COMBINATION G955U, ENG FILE G955U, AP+BL+CP+CSC G955U
Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S8 Plus (SM-G955U) – COMBINATION G955U

New ROM COMBINATION (SM-G955U) và bypass FRP Samsung Galaxy S8+. Tổng hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955U. ROM COMBINATION G955U Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV8 (BiT 8)
COMBINATION_FA70_G955U1SQU8ATG1.rar | U8 | (718M)
COMBINATION_FA70_G955USQU8ATG1.rar | U8 | (718M)

REV7 (BiT 7)
COMBINATION_FA70_G955USQU7ASK1.rar | U7 | (718M)

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FA70_G955USQU6ASG1.rar | U6 | (718M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION-FA70-G955USQU5ARH8-SAMFAIL-ROOTED.7z (2,1G)
COMBINATION_FA70_G955USQU5ARF1.7z | U5 | (677M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FA70_G955USQU4ARE1.7z | U4 | (677M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FA70_G955USQU3ARD1.7z | U3 | (677M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FA70_G955USQU2ARA1.7z | U2 | (677M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FA70_G955USQU1AQG3.7z | U1 | (672M)

STOCK ROM ☞ HERE

Leave a Reply