New ROM COMBINATION SM-N970F & Remove FRP Samsung Note10

COMBINATION
ROM N970F, FIRMWARE N970F, COMBINATION N970F
ROM N970F, FIRMWARE N970F, COMBINATION N970F

New ROM COMBINATION SM-N970F & Remove FRP Samsung Note10. ALL File COMBINATION Samsung Galaxy Note 10 N970F Factory Binary Firmware. ROM COMBINATION Samsung SM-N970F Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA90_N970FXXU6ATG2.rar | U6 | (1,6G)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA90_N970FXXU5ATG1.rar | U5 | (1,6G)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA90_N970FXXU4ATE1.rar | U4 | (1,6G)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA90_N970FXXU3ATB2.rar | U3 | (1,6G)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA90_N970FXXU2ATB1.rar | U2 | (1,6G)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA90_N970FXXU1ASG8.rar | U1 | (1,6G)

STOCK ROM ☞ HERE 

Leave a Reply