NEW ROM & OTA Oppo R17 Neo | RX17 Neo | AX7 Pro CPH1893

OPPO NEW SERIES
NEW ROM & OTA Oppo R17 Neo | RX17 Neo | AX7 Pro CPH1893
NEW ROM & OTA Oppo R17 Neo | RX17 Neo | AX7 Pro CPH1893

New Stock ROM & OTA Oppo R17 Neo | RX17 Neo | AX7 Pro CPH1893 Unbrick Fix treo logo, Xóa mật khẩu màn hình, mã bảo vệ. Official Firmware Oppo CPH1893. Tổng hợp ROM gốc và ROM OTA Oppo CPH1893

Link DOWNLOAD (Google Drive)  

ROM + TOOL: 
CPH1893EX_11_C.32_191209_8fa83627.rar (5,1G)
CPH1893EX_11_A.16_191130_7e7d4659.rar (3,2G)
CPH1893EX_11_A.14_190926_7e7d4659.rar (3,2G)
CPH1893EX_11_A.12_190724_78fc8cc6.rar (3,5G)
CPH1893EX_11_A.11_190710_78fc8cc6.rar (3,5G)
CPH1893_11_A.10_190606_78fc8cc6.rar (3,5G)
CPH1893_11_A.09_190522_78fc8cc6.rar (3,5G)
CPH1893_11_A.08_190323_78fc8cc6.rar (3,5G)
CPH1893_11_A.06_190120_78fc8cc6.rar (3,5G)
CPH1893_11_A.04_181123_78fc8cc6.rar (3,4G)
CPH1893_11_A.03_181025_3e88c08c.rar (3,4G)

ROM OTA:
CPH1893EX_11_OTA_0120_all_QTpwvB0uCVUA.ozip (2,4G)

⇒ All Version:
CPH1893EX_11_C.32_191209.rar (C.32-191209)
CPH1893EX_11_A.16_191130.rar (A.16-191130)
CPH1893EX_11_A.14_190926.rar (A.14-190926)
CPH1893EX_11_A.12_190724.rar (A.12-190724)
CPH1893EX_11_A.11_190710.rar (A.11-190710)
CPH1893_11_A.10_190606.rar (A.10-190606)
CPH1893_11_A.09_190522.rar (A.09-190522)
CPH1893_11_A.08_190323.rar (A.08-190323)
CPH1893_11_A.06_190120.rar (A.06-190120)
CPH1893_11_A.04_181123.rar (A.04-181123)
CPH1893_11_A.03_181025.rar (A.03-181025)
CPH1893EX_11_OTA_0120.ozip (OTA-A.12)

Leave a Reply