NEW Stock ROM & OTA Oppo AX7 CPH1903

OPPO NEW SERIES
ROM Oppo AX7 CPH1903 - ofp & OTA
ROM Oppo AX7 CPH1903 – ofp & OTA, Firmware CPH1903

New Stock ROM & OTA Oppo AX7 CPH1903 Unbrick Repair Fix treo logo, Xóa mật khẩu màn hình, mã bảo vệ. Official Firmware Oppo CPH1903. Tổng hợp ROM gốc và ROM OTA Oppo AX7 CPH1903

Link DOWNLOAD (Google Drive)  

ROM + TOOL: 
CPH1903EX_11_A.13_190710_a46548d6.rar (4,8G)
CPH1903_11_A.12_190529_320aadb4.rar (4,7G)
CPH1903EX_11_A.11_190515_055593e5.rar (4,7G)
CPH1903EX_11_A.10_190322_b355f246.rar (4,8G)
CPH1903EX_11_A.09_190225_b355f246.rar (4,8G)
CPH1903EX_11_A.08_190117_a19ed6b2.rar (4,8G)
CPH1903EX_11_A.07_181229_7bde6e4e.rar (4,7G)
CPH1903EX_11_A.06_181220_054512f7.rar (4,6G)

ROM OTA:
CPH1903EX_11_OTA_0100_all_SOTnch9WM58M.ozip (2,3G)

⇒ All Version:
CPH1903EX_11_A.13_190710.rar (A.13-190710)
CPH1903EX_11_A.12_190529_320aadb4.rar (A.12 190529)
CPH1903_11_A.12_190529.rar (A.12-190529)
CPH1903EX_11_A.11_190515.rar (A.11 190515)
CPH1903EX_11_A.10_190322.rar (A.10 190322)
CPH1903EX_11_A.09_190225.rar (A.09 190225)
CPH1903EX_11_A.08_190117.rar (A.08 190117)
CPH1903EX_11_A.07_181229.rar (A.07 181229)
CPH1903EX_11_A.06_181220.rar (A.06 181220)
CPH1903EX_11_OTA_0100.ozip (OTA A.10)

Leave a Reply