NEW Stock ROM & OTA Oppo F11 Pro CPH1969 | CPH1987

OPPO NEW SERIES
ROM Oppo F11 Pro CPH1969 & CPH1987 - ROM OTA CPH1969 & CPH1987 - Firmware CPH1969 & CPH1987
ROM Oppo F11 Pro CPH1969 & CPH1987 – ROM OTA CPH1969 & CPH1987 – Firmware CPH1969 & CPH1987

NEW Stock ROM & OTA Oppo F11 Pro CPH1969 & CPH1987 Unbrick Repair Fix treo logo, Xóa mật khẩu màn hình, mã bảo vệ. Official Firmware Oppo CPH1969 & CPH1987. Tổng hợp ROM gốc và ROM OTA Oppo F11 Pro CPH1969 & CPH1987

Link DOWNLOAD (Google Drive)  

ROM + TOOL (CPH1969)
CPH1969_11_A.37_190924_36b466ea.rar (5,2G)
CPH1969EX_11_A.35_190708_9b7c972f.rar (5,5G)
CPH1969_11_A.17_190601_9dbcda70.rar (5,3G)
CPH1969_11_A.09_190414_e42c2539.rar (5,2G)
CPH1969_11_A.05_190315_07454cfc.rar (5,2G)
CPH1969_11_A.03_190301_bbbda5c9.rar (5,2G)

ROM + TOOL (CPH1987)
CPH1987EX_11_A.35_190708_9b7c972f.rar (5,5G)
CPH1987_11_A.17_190601_9dbcda70.rar (5,3G)
CPH1987_11_A.05_190315_07454cfc.rar (5,2G)

 

ROM OTA:
CPH1969EX_11_OTA_0450_all_hNIPHOqYui9L.ozip (2,2G)
CPH1969EX_11_OTA_0420_all_0Yeazk8Fy5qm.ozip (2,2G)
CPH1969EX_11_OTA_0370_all_0MM8cHDJSthP.ozip (2,2G)
CPH1969EX_11_OTA_0220_all_36Y4lczs6a0e.ozip (2,2G)
CPH1969EX_11_OTA_0170_all_l2Rdk6hDoVSy.ozip (2,2G)
CPH1969EX_11_OTA_0090_all_8eni52qVwznj.ozip (2,2G)
CPH1969EX_11_OTA_0050_all_du91EypFI823.ozip (2,2G)
CPH1969EX_11_OTA_0030_all_mMGLS2YYGuPj.ozip (2,2G)

 

⇒ All Version:
CPH1969_11_A.37_190924 (A.37 190924)
CPH1969EX_11_A.35_190708 (A.35 190708)
CPH1969_11_A.17_190601 (A.17 190601)
CPH1969_11_A.09_190414 (A.09 190414)
CPH1969_11_A.05_190315 (A.05 190315)
CPH1969_11_A.03_190301 (A.03 190301)
CPH1987_11_A.17_190601 (A.17 190601)
CPH1987_11_A.05_190315 (A.05 190315)
CPH1969EX_11_OTA_0450 (OTA A.45)
CPH1969EX_11_OTA_0420 (OTA A.42)
CPH1969EX_11_OTA_0370 (OTA A.37)
CPH1969EX_11_OTA_0220 (OTA A.22)
CPH1969EX_11_OTA_0170 (OTA A.17)
CPH1969EX_11_OTA_0090 (OTA A.09)
CPH1969EX_11_OTA_0050 (OTA A.05)
CPH1969EX_11_OTA_0030 (OTA A.03)

 

Leave a Reply