NEW Stock ROM & OTA Oppo Find X Chinese version (PAHM00 | PAFM00 | PAFT00)

OPPO NEW SERIES
Stock ROM & OTA Oppo Find X (PAHM00 | PAFM00 | PAFT00), Firmware Find X (PAHM00 | PAFM00 | PAFT00), ROM (PAHM00 | PAFM00 | PAFT00)
Stock ROM & OTA Oppo Find X (PAHM00 | PAFM00 | PAFT00), Firmware Find X – ROM PAHM00 | PAFM00 | PAFT00

NEW Stock ROM & OTA Oppo Find X Chinese version (PAHM00 | PAFM00 | PAFT00) Official Firmware Unbrick Repair Fix treo logo, Xóa mật khẩu màn hình, mã bảo vệ. Firmware Oppo PAHM00 | PAFM00 | PAFT00. Tổng hợp ROM gốc và ROM OTA Oppo Find X Chinese version PAHM00 | PAFM00 | PAFT00

 

ROM ofp Oppo Find X (PAFM00 | PAFT00 | PAHM00)
MODEL Link_GDrive VER SIZE
PAFM00  PAFM00_11_A.25_180919_0f34f247.rar  A.25  4,1G 
PAFT00  PAFT00_11_A.34_190507_693deec2.rar  A.34  4,5G 
PAHM00  PAHM00_11_A.35_190619_693deec2.rar  A.35  4,5G 

 

ROM OTA Oppo Find X (PAHM00 | PAFM00 | PAFT00)
MODEL Link_GDrive VER SIZE
PAFM00  PAFM00_11_OTA_0370_all_6kB1jrhNZWV5.ozip  A.37  2,5G 
PAFT00  PAFT00_11_OTA_0370_all_6kB1jrhNZWV5.ozip  A.37  2,5G 
PAHM00  PAHM00_11_OTA_0370_all_6kB1jrhNZWV5.ozip  A.37  2,5G 

 

Gửi phản hồi