NEW Stock ROM & OTA Oppo Find X (CPH1871) Official Firmware

OPPO NEW SERIES
Stock ROM & OTA Oppo Find X CPH1871, Firmware Find X CPH1871, ROM CPH1871
Stock ROM & OTA Oppo Find X CPH1871, Firmware Find X CPH1871, ROM CPH1871

New Stock ROM & OTA Oppo Find X (CPH1871) Official Firmware Unbrick Repair Fix treo logo, Xóa mật khẩu màn hình, mã bảo vệ. Official Firmware Oppo CPH1871. Tổng hợp ROM gốc và ROM OTA Oppo Find X CPH1871

 

ROM ofp Oppo Find X CPH1871 Download
Link_GDrive VER SIZE
CPH1871EX_11_A.16_190703_0e66da57.rar  A.16 4,9G
CPH1871EX_11_A.12_190125_23e6778d.rar  A.12 4,9G
CPH1871_11_A.11_181218_c839123b.rar  A.11 5,0G
CPH1871EX_11_A.10_181106.ofp.7z  A.10 4,8G
CPH1871EX_11_A.09_181009.ofp.7z  A.09 4,4G
CPH1871EX_11_A.08_180911.ofp.7z  A.08 4,4G
CPH1871EX_11_A.08_180830.ofp.7z  A.08 4,4G
CPH1871EX_11_A.08_180830.qfil.7z  A.08 4,3G
CPH1871EX_11_S.07_180721.ofp.7z (demo) S.07 5,1G
CPH1871EX_11_A.06_180727.ofp.7z  A.06 1,4G

 

ROM OTA Oppo Find X CPH1871
Link_GDrive VER SIZE
CPH1871EX_11_OTA_0170_all_g9ocOJhTLAd8.ozip  A.17  2,8G 

 

 

Leave a Reply