ROM COMBINATION G970U + G970U1 DOWNLOAD

COMBINATION
ROM G970U, FIRMWARE G970U, COMBINATION G970U, ENG FILE G970U, AP+BL+CP+CSC G970U
ROM G970U, FIRMWARE G970U, COMBINATION G970U, ENG FILE G970U, AP+BL+CP+CSC G970U

ROM COMBINATION G970U + G970U1 DOWNLOAD. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S10e ALL Version Download. File COMBINATION Samsung G970U Dùng Chung Với G970U1 Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA90_G970USQU3ATA2.rar | U3 | (1,5G)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA90_G970USQU2ASF1.rar | U2 | (1,5G)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA90_G970USQU1ASB4.rar | U1 | (1,5G)

STOCK ROM ☞ G970UG970U1 

Leave a Reply