ROM COMBINATION G970U + G970U1 DOWNLOAD

COMBINATION
ROM G970U, FIRMWARE G970U, COMBINATION G970U, ENG FILE G970U, AP+BL+CP+CSC G970U

ROM COMBINATION G970U + G970U1 DOWNLOAD. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S10e ALL Version Download. File COMBINATION Samsung G970U Dùng Chung Với G970U1 Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

STOCK ROM ☞ G970UG970U1 

COMBINATION G970U + G970U1 DOWNLOAD
 LINK_GDrive BiT Size
COMBINATION_FAC_FA90_G970USQU3ATA2.rar  U3  1,5G 
COMBINATION_FAC_FA90_G970USQU2ASF1.rar  U2  1,5G 
COMBINATION_FAC_FA90_G970USQU1ASB4.rar  U1  1,5G 

 

Leave a Reply