ROM COMBINATION G973U + G973U1 DOWNLOAD

COMBINATION
ROM G973U1, FIRMWARE G973U1, COMBINATION G973U1, ENG FILE G973U1, AP+BL+CP+CSC G973U1

ROM COMBINATION G973U + G973U1 DOWNLOAD. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy S10 ALL Version Download. File COMBINATION Samsung G973U Dùng chung Với G973U1 Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

STOCK ROM ☞ G973UG973U1 

COMBINATION G973U + G973U1 DOWNLOAD
 LINK_GDrive BiT Size
COMBINATION_FAC_FA90_G973USQU3ATA2.rar  U3  1,5G 
COMBINATION_FAC_FA90_G973USQU2ASF1.rar  U2  1,5G 
COMBINATION_FAC_FA90_G973USQU1ASB5.rar  U1  1,5G 

 

Leave a Reply