ROM S8 Plus G955N ALL Firmware Download

FULL ROM SAMSUNG

ROM S8 Plus G955N ALL Firmware Download, Official Firmware G955N ALL Version. Tổng Hợp Rom Stock S8+ G955N – Rom Gốc samsung S8 Plus Hàn Full File Repair. Ghi Chú: Samsung Galaxy S8+ G955N (Hàn Quốc) Có 3 Mã REGION Là: SKC, KTC và LUC Nhưng ROM Thì Dùng Chung. Nên Mọi Người Không Cần Phải Phân Vân Chọn Đúng Mã. Và Nếu Muốn Biết Máy Mình REGION Gì Thì Vào Download Mode Sẽ Thấy.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U5 (BiT 5)
G955NKSU5DTJ2-G955NOKR5DTJ2-LUC-FULL-OS9.rar (3,3G)
G955NKSU5DTG1-G955NOKR5DTG1-LUC-FULL-OS9.rar (3,3G)
G955NKSU5DTG1-G955NOKR5DTG1-SKC-FULL-OS9.rar (3,4G)

U4 (BiT 4)
G955NKSU4DTD1-G955NOKR4DTD1-LUC-FULL-OS9.rar (3,3G)
G955NKSU4DSK2-G955NOKR4DSK2-SKC-FULL-OS9.rar (3,4G)

U3 (BiT 3)
G955NKSU3DSG5-G955NOKR3DSG5-KTC-FULL-OS9.rar (3,4G)
G955NKSU3DSC1-G955NOKR3DSC1-SKC-FULL-OS9.rar (3,3G)
G955NKSU3CRI3-G955NOKR3CRI3-SKC-FULL-8.0.rar (3,1G)

U1 (BiT 1)
G955NKSU1CRCB-G955NOKR1CRCB-LUC-FULL-8.0.rar (3,0G)
G955NKSU1AQDC-G955NOKR1AQDC-SKC-FULL-7.0.rar (2,5G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply