Rom Stock G950N Firmware Samsung S8 ALL File Download

FULL ROM SAMSUNG

Rom Stock G950N Firmware Samsung S8 ALL File Download Official Firmware G950N . Tổng Hợp Rom Stock S8 G950N – Rom Gốc samsung Galaxy S8 Hàn Full File Repair. Ghi Chú: Samsung Galaxy S8 G950N (Hàn Quốc) Có 3 Mã REGION Là: SKC, KTC và LUC Nhưng ROM Thì Dùng Chung. Nên Không Cần Phải Phân Vân Chọn Đúng Mã. Và Nếu Muốn Biết Máy Mình Thuộc Mã REGION Nào Thì Vào Download Mode Sẽ Thấy.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U5 (BiT 5)
G950NKSU5DTG1-G950NOKR5DTG1-SKC-FULL-OS9.rar (3,4G)

U4 (BiT 4)
G950NKSU4DTD1-G950NOKR4DTD1-KTC-FULL-OS9.rar (3,4G)
G950NKSU4DSK2-G950NOKR4DSK2-SKC-FULL-OS9.rar (3,4G)

U3 (BiT 3)
G950NKSU3DSG5-G950NOKR3DSG5-LUC-FULL-OS9.rar (3,3G)
G950NKSU3DSF2-G950NOKR3DSF2-SKC-FULL-OS9.rar (3,3G)
G950NKSU3DSC1-G950NOKR3DSC1-KTC-FULL-OS9.rar (3,3G)
G950NKSU3CRI3-G950NOKR3CRI3-SKC-FULL-8.0.rar (3,1G)

U1 (BiT 1)
G950NKSU1CRD7-G950NOKR1CRD7-SKC-FULL-8.0.rar (3,0G)
G950NKSU1AQI1-G950NOKR1AQI1-LUC-FULL-7.0.rar (2,5G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply