Rom Stock S9 Plus G965N ALL Firmware

FULL ROM SAMSUNG

Rom Stock S9 Plus G965N ALL Firmware Download. Rom Samsung Galaxy S9 Plus Full File Repair. Official Firmware G965N Samsung Galaxy S9+ Full File Download

Ghi Chú: Samsung Galaxy S9 Plus G965N (Hàn Quốc) Có Các Mã REGION Như: SKC, KTC, LUC và KOO Nhưng ROM Thì Dùng Chung. Nên Không Cần Phải Phân Vân Chọn Đúng Mã. Và Nếu Muốn Biết Máy Mình Thuộc Mã REGION Nào Thì Vào Download Mode Sẽ Thấy.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U4 (BiT 4)
G965NKSU4FUC1-G965NOKR4FUC1-KOO-FULL-OS10.rar (3,7G)

U3 (BiT 3)
G965NKSU3ETH3-G965NOKR3ETH3-KTC-FULL-OS10.rar (4,0G)
G965NKSU3ETF4-G965NOKR3ETF4-SKC-FULL-OS10.rar (3,9G)

G965NKSU3DTC5-G965NOKR3DTC5-SKC-FULL-OS10.rar (3,9G)

U2 (BiT 2)
G965NKSU2DTAB-G965NOKR2DTAB-SKC-FULL-OS10.rar (3,8G)
G965NKSU2CSJ1-G965NOKR2CSJ1-SKC-FULL-OS9.rar (3,8G)

U1 (BiT 1)
G965NKSU1CSG2-G965NOKR1CSG2-LUC-FULL-OS9.rar (3,7G)
G965NKSU1CSE3-G965NOKR1CSE3-SKC-FULL-OS9.rar (4,0G)
G965NKSU1ARD6-G965NOKR1ARD6-KOO-FULL-8.0.rar (3,1G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply