ROM Tiếng Việt + CHPlay Oppo A31 & A31t by Download Tool

OPPO SERIES A
Rom Tiếng Việt & chplay Oppo A31+A31t - Rom Fix Add Google Play Oppo A31+A31t
Rom Tiếng Việt & chplay Oppo A31+A31t – Rom Fix Add Google Play Oppo A31+A31t

ROM Tiếng Việt + CHPlay Oppo A31 & A31t by Download Tool. ROM Fix add Google Play Store Oppo A31 & Oppo A31t dùng chung ROM, được Việt hóa phiên bản mới nhất Android 4.4.4, Việt hóa mọi ngóc ngách gần như Full 99% Tiếng Việt. ROM chạy ổn định mọi chức năng, không cá nhân hóa trong phần thông tin thiết bị, tiện cho AE nhập máy về bán. ROM được đóng gói và chạy với DownloadTool một phát ăn ngay, không cần phải root máy và lùa apk gì cả, có cả hướng dẫn up rom tiếng Việt cho mọi người.

Video Hướng Dẫn

ROM & Tool  

A31+A31t-11-A.18-160601-ROMFixACV.rar (905M) (Free)

 


Official Firmware
A31_11_A.17_160519_MPRG8936.7z (880M)
A31_11_A.16_160310.7z (1,0G)
A31_11_A.11_150924-MPRG8936.7z (922M)
A31t_11_B.03_151022_MPRG8936.7z (876M)
A31t_11_A.08_150703_MPRG8936.7z (827M)
A31t_11_A.02_150403_MPRG8936.7z (1,2G)

ROM OTA:
A31t_11_A.18_OTA_018_all_201606010005.zip (737M)

FILE DUMP:
OPPO.A31_512M.rar (180M)

FILE QCN:
Oppo.A31+A31t.QCN (2 File)

Tagged

Leave a Reply