ROM Tiếng Việt CHPlay Oppo A33 – ROM Fix Oppo A33 Add Google Play

OPPO SERIES A
ROM Tiếng Việt ổn định Oppo A33 Thêm CHPlay
ROM Tiếng Việt ổn định Oppo A33 Thêm CHPlay

ROM Tiếng Việt ổn định và CHPlay Oppo A33 Chạy qua Download Tool một phát ăn ngay. Rom được Việt Hóa phiên bản mới nhất và Xóa hết app Tàu không dùng đến, Rom chạy ổn định, thêm chplay tự động, reset không bị mất tiếng Việt và chplay. ROM Fix Oppo A33 Add Google Play by Download Tool ok

  • Một Vài hình ảnh:

Video Hướng Dẫn:

Gửi phản hồi