ROM Tiếng Việt CHPlay Oppo A33m – ROM Global Oppo A33m Add Google Play

OPPO SERIES A
ROM Global Oppo A33m Tiếng Việt ổn định
ROM Global Oppo A33m Tiếng Việt ổn định

ROM Tiếng Việt ổn định và CHPlay Oppo A33m Chạy qua Download Tool một phát ăn ngay. Rom được Việt Hóa phiên bản mới nhất và Xóa hết app Tàu không dùng đến, Việt hóa gần như Full Tiếng Việt 99%. ROM không cá nhân hóa trong phần thông tin thiết bị (tiện cho AE mua bán máy). Rom chạy mượt, sóng 3G + 4G ổn định, thêm chplay tự động, reset không bị mất tiếng Việt và chplay. ROM Global Oppo A33m Add Google Play by Download Tool ok

Video Hướng Dẫn


Rom DOWNLOAD  

A33m-11-A.19-190126-GLOBAL-VHACV.rar (791M) (Free)


Xem Thêm:

Official Firmware:
A33m_11_A.18_161202.rar (1,0G)
A33m_11_A.16_160820.rar (1,0G)
A33m_11_A.08_160308.rar (852M)
A33m_11_A.05_151127.rar (972M)
A33m_11_A.02_151104.rar (1,1G)

ROM OTA:
A33m_11_A.19_OTA_019_all_201901261421.zip (888M)
A33m_11_A.14_OTA_014_all_201607010038.zip (885M)
A33m_11_A.11_OTA_011_all_201605250948.zip (885M)
A33m_11_A.08_OTA_008_all_201603081753.zip (1,0G)
A33m_11_A.06_OTA_006_all_201512060209.zip (870M)
A33m_11_A.03_OTA_003_all_201511141732.zip (870M)

ROM CUSTOM:
OPPO_A33M_A.14_GF_4.4.4_ColorOS2.1_ZHZZB.zip (887M)

FILE DUMP:
A33m_1GB.rar (245M)

FILE QCN
Oppo-A33m.qcn (734KB)

Tagged

Leave a Reply