Share ROM Fix Full Oppo A57 & A57T Multilanguage Firmware Tiếng Việt + CHPlay

OPPO SERIES A
Share Firmware Fix Oppo A57 - Chia sẽ ROM Tiếng Việt CHPlay Oppo A57 - Free ROM Google play Oppo A57
Share Firmware Fix Oppo A57 – Chia sẽ ROM Tiếng Việt CHPlay Oppo A57 – Free ROM Google play Oppo A57

Share Firmware Fix Full Oppo A57 & A57T Multilanguage. Free ROM Fix, chia sẽ Tiếng Việt CHPlay Oppo A57 & A57T. ROM được Việt Hóa, add google play store, xóa hết app china không dùng đến và Fix lỗi trên nền rom gốc A57 & A57T, không bị lỗi camera, sóng full gió khỏe, nghe gọi ok. ROM có nhiều ngôn ngữ, Rom không cá nhân hóa trong phần thông tin thiết bị, tiện cho việc AE mua bán máy. ROM chạy bằng MiFlash Tool một phát ăn ngay. Hướng dẫn up rom tiếng Việt Oppo A57 & A57T

Video Hướng Dẫn

Link DOWNLOAD 

A57-11.A.19-ROMFixACV.rar (1.004M)
A57T-11_A.21-170902-ROMFixACV.rar (1,2G)

Tool Flash Oppo A57: DOWNLOAD 
Driver 9008 Oppo A57: DOWNLOAD 


STOCK ROM

A57
A57_11_A.25_180106.tar.bz2 (1,9G)
A57_11_A.07_161202.ofp.rar (1,4G)
A57_11_A.04_161111.ofp.rar (1,4G)

A57T
A57T_11_A.21_170902.rar (1,3G)
A57t_11_A.18_180601.rar (2,0G)
A57t_11_OTA_0180_all_IMGniHRgCuEX_local.ozip (1,1G)

QCN
OPPO_A57_QCN.qcn (905KB)

Tagged

7 thoughts on “Share ROM Fix Full Oppo A57 & A57T Multilanguage Firmware Tiếng Việt + CHPlay

Leave a Reply