Stock Rom G955U1 Global Firmware G955U ALL File Download

FULL ROM SAMSUNG
Stock Rom G955U1 Global Firmware G955U ALL File Samsung Galaxy S8+ Download
Đây là ROM Quốc Tế (Rom Global) G955U1 và đương nhiên vẫn Flash được cho G955U. Đối Với bản U người ta thường convert U1 để lên quốc tế và dùng không bị giới hạn bởi nhà mạng. ALL ROM Samsung Galaxy S8 Plus G955U1 được cập nhật dưới đây:
 
 
ROM FULL G955U1 DOWNLOAD
Link_GDrive Model VERSION Code OS SIZE
FULL ROM  G955U1         
FULL ROM  G955U1  G955U1UES7DSL2  XAA  OS9  3,2G 
FULL ROM  G955U1  G955U1UES6DSH1  XAA  OS9  3,1G 
FULL ROM  G955U1  G955U1UEU5DSC1  XAA  OS9  3,1G 
FULL ROM  G955U1  G955U1UEU5CRJ2  XAA  8.0  2,9G 
FULL ROM  G955U1  G955U1UEU3CRD4  XAA  8.0  2,9G 
FULL ROM  G955U1  G955U1UEU2AQK2  TMB  7.0  2,6G 
FULL ROM  G955U1  G955U1UEU1AQE3  ACG  7.0  2,5G 

 

Leave a Reply