Stock Rom G955U1 Global Firmware G955U ALL File Download

FULL ROM SAMSUNG

Stock Rom G955U1 Global Firmware G955U ALL File Samsung Galaxy S8+ Download. Đây là ROM Quốc Tế (Rom Global) G955U1 và đương nhiên vẫn Flash được cho G955U. Đối Với bản U người ta thường convert U1 để lên quốc tế và dùng không bị giới hạn bởi nhà mạng. ALL ROM Samsung Galaxy S8 Plus G955U1 được cập nhật dưới đây:

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U8 (BiT 8)
G955U1UEU8DUD3-G955U1OYM8DUD3-ACG-FULL-OS9.rar (3,2G)
G955U1UES8DTJ1-G955U1OYM8DTJ1-XAA-FULL-OS9.rar (3,2G)

U7 (BiT 7)
G955U1UES7DSL2-G955U1OYM7DSL2-XAA-FULL-OS9.rar (3,2G)
G955U1UES7DSK4-G955U1OYM7DSK4-XAA-FULL-OS9.rar (3,2G)

U6 (BiT 6)
G955U1UES6DSH1-G955U1OYM6DSH1-XAA-FULL-OS9.rar (3,1G)

U5 (BiT 5)
G955U1UEU5DSC1-G955U1OYM5DSC1-XAA-FULL-OS9.rar (3,1G)
G955U1UEU5CRJ2-G955U1OYM5CRJ2-XAA-FULL-8.0.rar (2,9G)

U3 (BiT 3)
G955U1UEU3CRD4-G955U1OYM3CRD4-XAA-FULL-8.0.rar (2,9G)

U2 (BiT 2)
G955U1UEU2AQK2-G955U1OYM2AQK2-TMB-FULL-7.0.rar (2,6G)

U1 (BiT 1)
G955U1UEU1AQE3-G955U1OYM1AQE3-ACG-FULL-7.0.rar (2,5G)

COMBINATION ☞ HERE

Leave a Reply