Stock Rom G965U1 Global Firmware G965U ALL File Download

FULL ROM SAMSUNG

Stock Rom G965U1 Global Firmware G965U ALL File Samsung Galaxy S9+ Download. Đây là ROM Quốc Tế (Rom Global) G965U1 và đương nhiên vẫn Flash được cho G965U. Đối Với bản U người ta thường convert U1 để lên quốc tế và dùng không bị giới hạn bởi nhà mạng. ALL ROM Samsung Galaxy S9 Plus G965U1 được cập nhật dưới đây:

  • COMBINATION ☞ HERE 
ROM FULL G965U1 DOWNLOAD
AP VERSION CSC VERSION code Type OS Size link google
G965U1UEU7DTC2  G965U1OYM7DTC2  XAA Full  10  3,6G  DOWNLOAD
G965U1UEU7CSK1  G965U1OYM7CSK1  XAA Full  OS9  3,6G  DOWNLOAD
G965U1UES6CSG1  G965U1OYM6CSG1  XAA Full  OS9  4,2G  DOWNLOAD
G965U1UEU5CSF1  G965U1OYM5CSF1  XAA Full  OS9  3,5G  DOWNLOAD
G965U1UES4CSD4  G965U1OYM4CSD4  XAA Full  OS9  3,4G  DOWNLOAD
G965U1UEU4CSC7  G965U1OYM4CSC7  XAA Full  OS9  3,4G  DOWNLOAD
G965U1UEU3CSA8  G965U1OYM3CSA8  XAA Full  OS9  3,4G  DOWNLOAD
G965U1UEU3ARL1  G965U1OYM3ARL1  XAR Full  8.0  3,6G  DOWNLOAD
G965U1UES2ARF4  G965U1OYM2ARF4  TMB Full  8.0  3,2G  DOWNLOAD
G965U1UEU1ARB7  G965U1OYM1ARB7  XAA Full  8.0  3,7G  DOWNLOAD

 

Leave a Reply