ROM Global ROG Phone 5s ZS676KS (ASUS-I005) Official Firmware

ROM Global ROG Phone 5s WW-ZS676KS (ASUS-I005) Official Firmware CONVERTED Video Tutorial Rom DOWNLOAD   GLOBAL (RAW) WW-ZS676KS-31.0810.1226.84-REL-2205-M3.13.24.66-ASUS-1.1.145-Phone-user-20220512.raw.rar (3,4G) WW-ZS676KS-31.0810.1226.77-REL-2203-M3.13.24.63-ASUS-1.1.138-Phone-user-20220418.raw.rar (3,4G) WW-ZS676KS-18.1220.2107.106-M3.13.24.43-ASUS-1.1.32-Phone-user.raw.rar (3,1G) OTA UL-ASUS-I005-1-ASUS-31.0810.1226.146-1.1.213-2301-user.zip (3,5G) UL-ASUS-I005-1-ASUS-31.0810.1226.77-1.1.138-2203-use.zip (3,4G) UL-ASUS-I005-1-ASUS-18.1220.2107.106-1.1.32-user.zip (3,1GB)

Continue Reading

Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL) No Service (No Signal) Mất Sóng Fix ok

Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL) No Service (No Signal) Mất Sóng Fix ok. Hướng Dẫn Fix Asus Zenfone Max (Z010D ZC550KL) bị mất sóng do Lỗi phần mềm, hoặc chạy rom không tương thích ảnh hưởng mất sóng, mất imei. Nếu máy mất cả imei thì cần Fix imei trước rồi mới Fix sóng. Dưới […]

Continue Reading

How to Up Rom Raw File Asus K016 With Asus Flash Tool

How to Up Rom Raw File Asus K016 With Asus Flash Tool. Asus K016 (FE380CG) Up rom ok With Asus Flash Tool. How to unbrick asus k016. Hướng dẫn up rom Asus K016 (FE380CG) Link DOWNLOAD  FlashTOOL Asus-Flash-Tool-1.0.0.24.7z: DOWNLOAD (51MB) ROM + DRIVER FE380CG_all_WW_user_V5.5.0.raw (1.020M) OR FE380CG_all_WW_user_V4.4.0.raw.zip (905M) Asus Driver: DOWNLOAD (36M) Video Hướng Dẫn:

Continue Reading