ROM Global Redmi Note12 Pro 5G (ruby) All File SECURITY Backup Firmware

ROM Global Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (ruby) All File SECURITY nvram nvdata UFS dump root twrp custom rom backup eng Firmware unbrick dead boot loop logo, repair imei baseband network OFFICIAL FIRMWARE GLOBAL (fb) ruby-global-images-V14.0.8.0.SMOMIXM-20230801.0000.00-12.0-global-5a0b1adb0f.tgz (6,7G) ruby-global-images-V14.0.6.0.SMOMIXM-20230505.0000.00-12.0-global-8fc00befb1.tgz (6,5G) ruby-global-images-V14.0.3.0.SMOMIXM-20230210.0000.00-12.0-global-20ccbc7d31.tgz (6,3G) ruby-global-images-V14.0.1.0.TMOMIXM-20230714.0000.00-13.0-global-113d6d571b.tgz (6,9G) China (fastboot) ruby-images-V14.0.4.0.SMOCNXM-20230505.0000.00-12.0-cn-chinatelecom-08d1691ccf.tgz (6,2G) ruby-images-V13.0.11.0.SMOCNXM-20230129.0000.00-12.0-cn-66bc3a3b33.tgz (6,2G) ruby-images-V13.0.8.0.SMOCNXM-20221119.0000.00-12.0-cn-chinatelecom-8d4f6be915.tgz (6,1G) ruby-images-V13.0.4.0.SMOCNXM-20221024.0000.00-12.0-cn-chinatelecom-56c305474b.tgz (6,0G) indian […]

Continue Reading

ROM Global Redmi Note 7 (lavender) All File SECURITY Backup Firmware

ROM Global Xiaomi Redmi Note 7 / 7s (lavender) All File SECURITY qcn emmc dump root twrp custom rom backup eng Firmware unbrick dead boot loop logo, repair imei baseband network OFFICIAL FIRMWARE GLOBAL (fb) lavender-global-images-V12.5.3.0.QFGMIXM-20211210.0000.00-10.0-global-8dd551a637.tgz (2,8G) lavender-global-images-V12.0.1.0.QFGMIXM-20201023.0000.00-10.0-global-cb25bd0d3f.tgz (2,6G) lavender-global-images-V11.0.6.0.PFGMIXM-20200514.0000.00-9.0-global-861a3f2950.tgz (2,7G) lavender-global-images-V11.0.1.0.QFGMIXM-20200714.0000.00-10.0-global-f57619f9d5.tgz (2,6G) lavender-global-images-V10.3.10.0.PFGMIXM-20190816.0000.00-9.0-global-8cf943bb70.tgz (2,8G) lavender-global-images-V10.2.7.0.PFGMIXM-20190408.0000.00-9.0-global-082cfb72fb.tgz (2,4G) China (fb) lavender-images-V12.5.7.0.QFGCNXM-20211109.0000.00-10.0-cn-8b85782ef6.tgz (3,3G) lavender-images-V12.0.1.0.QFGCNXM-20200714.0000.00-10.0-cn-62b46feb8f.tgz (2,9G) lavender-images-V11.0.7.0.PFGCNXM-20200315.0000.00-9.0-cn-dd40125adc.tgz (2,7G) […]

Continue Reading

ROM Global Redmi 9 (lancelot) All File SECURITY Backup Firmware

ROM Global Redmi 9 (lancelot) All File SECURITY nvram nvdata emmc dump rom Backup eng Firmware unbrick dead boot loop logo, repair imei baseband network OFFICIAL FIRMWARE GLOBAL (fb) lancelot-global-images-V13.0.4.0.SJCMIXM-20230111.0000.00-12.0-global-06d1b1156a.tgz (4,3G) lancelot-global-images-V13.0.2.0.SJCMIXM-20221115.0000.00-12.0-global-3897c6da57.tgz (4,5G) lancelot-global-images-V12.5.6.0.RJCMIXM-20220720.0000.00-11.0-global-d547c61fa1.tgz (4,0G) lancelot-global-images-V12.5.1.0.RJCMIXM-20210729.0000.00-11.0-global-9ab2d643eb.tgz (4,3G) lancelot-global-images-V12.0.4.0.QJCMIXM-20210331.0000.00-10.0-global-b92099d9f4.tgz (4,0G) lancelot-global-images-V12.0.1.0.QJCMIXM-20201119.0000.00-10.0-global-76c3e1fbee.tgz (3,6G) lancelot-global-images-V11.0.9.0.QJCMIXM-20201113.0000.00-10.0-global-7b55cf26f8.tgz (3,5G) lancelot-global-images-V11.0.4.0.QJCMIXM-20200618.0000.00-10.0-global-f875a2edde.tgz (3,2G) China (fastboot) lancelot-images-V13.0.5.0.SJCCNXM-20220919.0000.00-12.0-cn-6c83eb6895.tgz (4,5G) lancelot-images-V12.5.8.0.RJCCNXM-20220427.0000.00-11.0-cn-2173e00bf4.tgz (3,6G) lancelot-images-V12.5.1.0.RJCCNXM-20210713.0000.00-11.0-cn-bbc18a2ecc.tgz (3,4G) lancelot-images-V12.0.9.0.QJCCNXM-20210621.0000.00-10.0-cn-019cf22a2c.tgz (3,1G) […]

Continue Reading

ROM Global Redmi 9a (dandelion) All File Fix Backup Firmware

ROM Global Xiaomi Redmi 9a (dandelion) All File Security nvram nvdata emmc dump rom Backup eng Firmware unbrick dead boot loop logo, repair imei baseband network OFFICIAL FIRMWARE GLOBAL (fb) dandelion-global-images-V12.5.7.0.RCDMIXM-20221107.0000.00-11.0-global-3319fae180.tgz (4,0G) dandelion-global-images-V12.5.4.0.RCDMIXM-20220421.0000.00-11.0-global-728d2e9df7.tgz (3,9G) dandelion-global-images-V12.0.22.0.QCDMIXM-20230315.0000.00-10.0-global-4f38e7c555.tgz (3,9G) dandelion-global-images-V12.0.15.0.QCDMIXM-20210701.0000.00-10.0-global-f2aa7fee5c.tgz (3,9G) dandelion-global-images-V12.0.8.0.QCDMIXM-20201124.0000.00-10.0-global-8761f445a1.tgz (3,2G) dandelion-global-images-V12.0.3.0.QCDMIXM-20200714.0000.00-10.0-global-c021b1dc87.tgz (2,9G) Indian (fastboot) dandelion-in-global-images-V12.5.9.0.RCDINXM-20220915.0000.00-11.0-in-921f22da4d.tgz (2,8G) dandelion-in-global-images-V12.5.5.0.RCDINXM-20220523.0000.00-11.0-in-428522d611.tgz (2,6G) dandelion-in-global-images-V12.0.26.0.QCDINXM-20230209.0000.00-10.0-in-95033c23b4.tgz (2,6G) dandelion-in-global-images-V12.0.21.0.QCDINXM-20220120.0000.00-10.0-in-5001ac6044.tgz (2,4G) dandelion-in-global-images-V12.0.11.0.QCDINXM-20210305.0000.00-10.0-in-7ec6c4e9dd.tgz (2,2G) dandelion-in-global-images-V12.0.3.0.QCDINXM-20200827.0000.00-10.0-in-bf71351e55.tgz […]

Continue Reading

ROM Global Xiaomi 11T (agate) All File FIX Backup Firmware

ROM Global Xiaomi 11T (agate) All File dump Backup Eng Firmware unbrick dead boot mtk fix boot loop logo OFFICIAL FIRMWARE GLOBAL (fb) agate-global-images-V14.0.5.0.TKWMIXM-20230717.0000.00-13.0-global-616eecf24d.tgz (6,0G) agate-global-images-V14.0.3.0.TKWMIXM-20230105.0000.00-13.0-global-576aee87ab.tgz (6,1G) agate-global-images-V13.0.7.0.SKWMIXM-20230103.0000.00-12.0-global-56184c0bcf.tgz (5,8G) agate-global-images-V13.0.4.0.SKWMIXM-20220706.0000.00-12.0-global-f786c2beb0.tgz (5,9G) agate-global-images-V13.0.2.0.SKWMIXM-20220218.0000.00-12.0-global-c99a19bc64.tgz (6,2G) agate-global-images-V12.5.9.0.RKWMIXM-20211214.0000.00-11.0-global-a47de69a25.tgz (5,5G) agate-global-images-V12.5.5.0.RKWMIXM-20210929.0000.00-11.0-global-0c2530821b.tgz (5,3G) agate-global-images-V12.5.2.0.RKWMIXM-20210907.0000.00-11.0-global-e32b85e344.tgz (5,2G) EEA (fastboot) agate-eea-global-images-V14.0.4.0.TKWEUXM-20230621.0000.00-13.0-eea-ad286a2ef6.tgz (5,8G) agate-eea-global-images-V14.0.1.0.TKWEUXM-20230117.0000.00-13.0-eea-ea42ef3341.tgz (5,9G) agate-eea-global-images-V13.0.9.0.SKWEUXM-20221114.0000.00-12.0-eea-971f247027.tgz (5,8G) agate-eea-global-images-V13.0.2.0.SKWEUXM-20220222.0000.00-12.0-eea-8d60822b28.tgz (6,2G) agate-eea-global-images-V12.5.10.0.RKWEUXM-20220215.0000.00-11.0-eea-79379f7b3b.tgz (5,7G) agate-eea-global-images-V12.5.4.0.RKWEUXM-20210903.0000.00-11.0-eea-f360101f24.tgz (5,4G) Indo (fastboot) […]

Continue Reading

All Files Xiaomi Redmi 5A (riva) Rom Dump Unlock Boot Root TWRP QCN

All Rom Stock, rom quốc tế, tiếng Việt, rom cook EU Multilanguage Xiaomi Redmi 5A (riva) Global Firmware. Share Unlock Firmware, QCN, EFS to unbirck dead boot, repair imei, Fix No Network Redmi 5A (riva). Free Rom Unlock bootloader, Root + TWRP Xiaomi riva Xiaomi Redmi 5a Locked Bootloader Converted Global Miui 11 & Disable […]

Continue Reading

Rom Quốc Tế Xiaomi Mi Play (lotus) Global Firmware & All Other Files

Rom Quốc Tế Xiaomi Mi Play (lotus) Global Firmware & All Other Files. Up ROM Global Mi Play (lotus) và Unlock Bootloader ngay không cần chờ. Rom hoạt động ổn định, đầy đủ ngôn ngữ và chplay. Rom chạy qua fastboot hoặc MTK Unbrick máy bị mất boot, không lên được logo Video Unlock & […]

Continue Reading

Up Rom Quốc Tế Xiaomi Redmi K30 Ultra (cezanne) Global Firmware

Up Rom Quốc Tế (Tiếng Việt) Xiaomi Redmi K30 Ultra (cezanne) Global Firmware. Xiaomi Redmi K30 Ultra (cezanne) hàng xách tay china không có tiếng Việt và CHPlay. Sau khi up rom quốc tế (Rom Global) máy sẽ có đa ngôn ngữ (Multilanguage), đầy đủ tiếng Việt và google play. Video Up Rom Link DOWNLOAD […]

Continue Reading

All Files Mi 8 SE (Sirius) Rom Dump ENG Unlock Boot Root TWRP EFS QCN

All Rom Stock, rom tiếng Việt, rom cook EU Multilanguage Xiaomi Mi 8 SE (Sirius) Global Firmware. Share File Dump, ENG Firmware, QCN, EFS to unbirck dead boot, repair imei, Fix No Network Mi 8 SE (Sirius).  Free Rom Unlock bootloader, Root + TWRP Xiaomi Sirius Link DOWNLOAD (GDrive)   China (Fastboot Stable) sirius-images-V12.5.1.0.QEBCNXM-20210625.0000.00-10.0-cn-0969fb8c9f.tgz (2,7G) sirius-images-V12.0.2.0.QEBCNXM-20200908.0000.00-10.0-cn-d02fa1473e.tgz […]

Continue Reading