ROM Fix ZH960 Tablet P10 Add Google Play Multi Language

ROM Fix ZH960 Tablet P10 Add Google Play Multi Language

Tablet P10 (ZH960) hàng xách tay nội địa China Android 8.1 (Fake) không có Google play, Fix mặc định tiếng ...
Read More
Rom Add Google Play YCT11 CHPlay

ROM Fix YCT11 Add Google Play Store Multi Language

Máy YCT11 hàng xách tay nội địa China Android 7.1.1 không có Google play, Fix mặc định tiếng Việt và ...
Read More
ROM S-Mobile S MT6580, Firmware S-Mobile S Unbrick Repair treo logo

Share ROM Fix S-Mobile S MT6580 By FlashTool ok

Share ROM Fix S-Mobile S MT6580 By FlashTool ok, ROM Unbrick Repair Fix treo logo S-Mobile S, Firmware Fix no ...
Read More
Chia sẽ Rom tiếng Việt CAT B15

Chia sẽ Rom tiếng Việt CAT B15

Chia sẽ Rom tiếng Việt CAT B15 by Flashtool. CAT B15 có 2 loại (loại 1 sim và loại 2 ...
Read More
Hướng dẫn up rom Kyocera E6782 khi máy bị treo

Share Rom Kyocera E6782 Fix Full & Fix Bootloop logo ok

Share Rom Kyocera E6782 Fix Full & Fix Bootloop logo ok. Chia sẽ ROM Unbrick Kyocera E6782, ROM build zip ...
Read More
Vodafone VFD-300 Unlock Done With SigmaKey

Vodafone VFD-300 Unlock Done With SigmaKey

Vodafone VFD-300 (VFD300, VFD 300) Unlock Done With SigmaKey How to unlock Vodafone VFD300 With SigmaKey 1./ Root the phone ...
Read More
Share Rom TV Gretel E1

Chia Sẽ ROM tiếng Việt Gretel E1 Chip MT6572

Chia Sẽ ROM tiếng Việt Gretel E1 Chip MT6572 Thông tin ROM: Android Version : 4.4.2 Rom Không cá nhân ...
Read More