Share Rom tiếng Việt Fix Full Alcatel idol3 6045i

OTHER
Rom Fix Alcatel idol 3, tieng viet Alcatel idol 3, tieng viet OT-6045i, Unbrick Alcatel idol 3
Rom Fix Alcatel idol 3, tieng viet Alcatel idol 3, tieng viet OT-6045i, Unbrick Alcatel idol 3

Share Rom tiếng Việt Fix Full Alcatel idol3 6045i. Chia sẽ và hướng dẫn Up Rom tiếng Việt Alcatel idol 3 6045i. Rom tiếng Việt Alcatel OT-6045i được Viêt hóa phiên bản mới nhất Android 6.0.1, Rom được Việt Hóa và không cá nhân hóa trong cài đặt. Sau khi thêm ngôn ngữ tiếng Kinh và Build thành dạng ZIP để up qua TWRP. Rom còn có tác dụng Fix lỗi treo logo khi chạy online báo lỗi, This Firmware Can Repair Fix bootloop logo and Fix cannot up rom online

Link DOWNLOAD  

OT-6045i_ROM_VHACV-601_V2.zip (1,3G)
Alcatel_Flasher: DOWNLOAD (4MB)
TWRP Alcatel idol 3: DOWNLOAD (11MB)
Stock Recovery OT-605i: DOWNLOAD (14MB)

Video Hướng Dẫn:

Leave a Reply