Chia Sẽ ROM tiếng Việt Gretel E1 Chip MT6572

OTHER
Share Rom TV Gretel E1
Share Rom TV Gretel E1

Chia Sẽ ROM tiếng Việt Gretel E1 Chip MT6572

Thông tin ROM:
Android Version : 4.4.2
Rom Không cá nhân hóa
Đã xóa bỏ app thừa không dùng đến, reset không bị load lại

Link ROM: Download 
Tool Up Rom: Download 
Driver: Download 

 

 

Leave a Reply