Share File QCN & Dump Alcatel idol3 6045i Unbrick Repair

OTHER
File QCN & Dump Alcatel idol3 6045i
File QCN & Dump Alcatel idol3 6045i

Share File QCN Alcatel idol3 6045i dùng để fix sóng cho máy bị mất sóng (No Service), fix imei cho máy no imei. Share File Dump Alcatel idol 3 6045i Unbrick Repair eMMC

Link DOWNLOAD 

FILE QCN
Alcatel-OT-6045I-qpst.qcn (477KB)

FILE DUMP
Alcatel-OT-6045I-512M-Jtag.7z (166M)
Alcatel-OT-6045I-Dump-4GB-Jtag.7z (1,4G)

Video Hướng Dẫn

ROM Unbrick & How up rom ☞ HERE

Leave a Reply