Exit Factory Mode Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL)

ASUS
Exit Factory Mode Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL)
Exit Factory Mode Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL)

How To Exit Factory Mode Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL). Hướng Dẫn Thoát chế độ Factory Mode Trên Asus Zenfone Max Z010D (ZC550KL). Lỗi này là do chạy rom dạng Factory CSC image (Nếu Không phải bị kẹt phím Volum). Để khắc phục chỉ cần tải File Fix_Factory_Mode bên dưới về chạy qua QFIL Tool là ok

Link DOWNLOAD  

Link File Fix-Factory-Mode: DOWNLOAD (42MB)
QFIL Tool v1.0.0.2 Tested ok: DOWNLOAD (985KB)
AdbTool+Driver: DOWNLOAD (9MB)
Qualcomm 9008 Driver: DOWNLOAD (3MB)

Video Hướng Dẫn

See More

ALL File Asus Free Download ☞ HERE 

Leave a Reply