ROM Fix YCT11 Add Google Play Store Multi Language

OTHER
Rom Add Google Play YCT11 CHPlay
Rom Add Google Play YCT11 CHPlay

Máy YCT11 hàng xách tay nội địa China Android 7.1.1 không có Google play, Fix mặc định tiếng Việt và Thêm CHPlay thành công, reset thoải máy. ROM Fix Google Play YCT11 chip MT6797

 • ROM INFO: 
  • Patch Level : NMF26O
   Display ID : NMF26O release-keys
   Ver. CodeName : REL
   Ver. Release : 7.1.1
   Sec. Patch : 2018-04-05
   Build Time : 1526631918
   Product Model : YCT11
   Product Brand : Android
   Product Name : full_l9708_ws_fhd_4g
   Product Device : l9708_ws_fhd_4g
   Product Manfct : Android
   Board Platform : mt6797
   Product Info : l9708_ws_fhd_4g
   MT6797__Android__YCT11__7.1.1__NMF26O__l9708_ws_fhd_4g

DOWNLOAD  

Video Hướng Dẫn:

Một Vài Hình ảnh:

 

Leave a Reply