ROM Fix ZH960 Tablet P10 Add Google Play Multi Language

OTHER
ROM Fix ZH960 Tablet P10 Add Google Play Multi Language
ROM Fix ZH960 Tablet P10 Add Google Play Multi Language

Tablet P10 (ZH960) hàng xách tay nội địa China Android 8.1 (Fake) không có Google play, Fix mặc định tiếng Việt và Thêm CHPlay thành công, reset thoải máy. ROM Fix Google Play ZH960 Tablet P10 Chip MT6582

 • Thông Tin ROM: 
  • Patch Level : KOT49H
   Display ID : ALPS.KK1.MP1.V2.10
   Ver. CodeName : REL
   Ver. Release : 4.4.2
   Build Time : 1568686581
   Product Model : zh960
   Product Brand : alps
   Product Name : zh960
   Product Device : zh960
   Product Board : zh960
   Product Manfct : alps
   Product Info : zh960
   MT6582__alps__zh960__4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.10__KOT49H__zh960
   MT6582__alps__zh960__zh960__4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.10

  DOWNLOAD  

Video Hướng Dẫn: 

Một Vài Hình Ảnh:

Leave a Reply