New ROM COMBINATION J810Y & Remove FRP Samsung J8 SM-J810Y

COMBINATION
ROM J810Y, FIRMWARE J810Y, COMBINATION J810Y
ROM J810Y, FIRMWARE J810Y, COMBINATION J810Y

New ROM COMBINATION J810Y & Remove FRP Samsung Galaxy J8 (SM-J810Y). ALL File COMBINATION Samsung Galaxy J8 SM-J810Y Factory Binary Firmware. ROM COMBINATION Samsung J810Y Update New Version Sẽ được cập nhật liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV6 (BiT 6)
COMBINATION_FAC_FA80_J810YDXU6ATF1.rar | U6 | (613M)

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA80_J810YDXU5ASK1.rar | U5 | (613M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA80_J810YDXU4ASG1.rar | U4 | (613M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA80_J810YDXU3ASE1.rar | U3 | (613M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA80_J810YDXU2ASC1.rar | U2 | (613M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA80_J810YDXU1ARI1.rar | U1 | (613M)

Leave a Reply