Tổng hợp ROM (G977B - G977N - G977P - G977T - G977U) Full File Repair Fix treo logo

Share ROM Fix (SM-G977N) Global Firmware Samsung Galaxy S10 (5G)

Share ROM Fix (SM-G977N) Global Firmware Samsung Galaxy S10 (5G). Chia sẽ Rom quốc tế G977N Convert to G977B. Rom ...
Read More
ROM SCV35, FIRMWARE SCV35, COMBINATION SCV35, AP+BL+CP+CSC SCV35

ROM Fix (SCV35) COMBINATION & Firmware Samsung S8 Plus AU

ROM Fix (SCV35) COMBINATION & Firmware Samsung S8 Plus AU All Version DOWNLOAD. STOCK ROM SCV35 Full File Repair, COMBINATION ...
Read More
ROM T337A, FIRMWARE T337A, COMBINATION T337A, Tieng Viet T337A

STOCK ROM (SM-T337A) COMBINATION & File Tiếng Việt Samsung Galaxy Tab4

STOCK ROM (SM-T337A) COMBINATION & File Tiếng Việt Samsung Galaxy Tab4. ROM T337A Full File Repair, COMBINATION Bypass FRP & ...
Read More
ROM N935S - N935L - N935K, FIRMWARE N935S - N935L - N935K, COMBINATION N935S - N935L - N935K

Rom 2sim Note7/FE (N930x / N935x) All Dual Sim Firmware & TWRP

Rom 2sim Note7/FE (N930x / N935x) All Dual Sim Firmware & TWRP. Tổng hợp sưu tầm ROM 2 Sim Samsung ...
Read More
ROM SC-03J, FIRMWARE SC03J, COMBINATION SC-03J, ENG FILE SC03J, AP+BL+CP+CSC SC-03J

ROM Fix (SC-03J) COMBINATION & Firmware Galaxy S8 Plus DoCoMo

ROM Fix (SC-03J) COMBINATION & Firmware Galaxy S8 Plus DoCoMo All Version DOWNLOAD. STOCK ROM SC-03J Full File Repair, COMBINATION ...
Read More
ROM SCV32, FIRMWARE SCV32, COMBINATION SCV32, ENG FILE SCV32, AP+BL+CP+CSC SCV32

ROM Fix (SCV32) COMBINATION & Firmware Samsung Galaxy A8 AU KDDI

ROM Fix (SCV32) COMBINATION & Firmware Samsung Galaxy A8 AU KDDI All Version DOWNLOAD. STOCK ROM SCV32 Full File Repair, ...
Read More
ROM G973N, FIRMWARE G973N, COMBINATION G973N, ENG FILE G973N, AP+BL+CP+CSC G973N

Rom 2sim Samsung S10 (SM-G973N) All Dual Sim Firmware & TWRP

Rom 2sim Samsung S10 (SM-G973N) All Dual Sim Firmware & TWRP. Tổng hợp sưu tầm ROM 2 Sim & ROM ...
Read More
ROM N976N, FIRMWARE N976N, COMBINATION N976N

Rom 2sim Note10+ 5G (SM-N976N) All Dual Sim Firmware & TWRP

Rom 2sim Note10+ 5G (SM-N976N) All Dual Sim Firmware & TWRP. Tổng hợp sưu tầm ROM 2 Sim Samsung Galaxy ...
Read More
ROM J730K, FIRMWARE J730K, COMBINATION J730K

Rom 2sim J7 Pro (SM-J730S/K/L) All Dual Sim Firmware & TWRP

Rom 2sim J7 Pro (SM-J730S/K/L) All Dual Sim Firmware & TWRP. Tổng hợp sưu tầm ROM 2 Sim Samsung Galaxy ...
Read More
Make Dual Sim A520K A520L A520S New Version

Rom 2sim A5 2017 (SM-A520S/K/L) All Dual Sim Firmware & TWRP

Rom 2sim A5 2017 (SM-A520S/K/L) All Dual Sim Firmware & TWRP. Tổng hợp sưu tầm ROM 2 Sim Samsung Galaxy ...
Read More
ROM A750N, FIRMWARE A750N, COMBINATION A750N

Rom 2sim A7 2018 (SM-A750N) All Dual Sim Firmware & TWRP

Rom 2sim A7 2018 (SM-A750N) All Dual Sim Firmware & TWRP. Tổng hợp sưu tầm ROM 2 Sim Samsung Galaxy ...
Read More
ROM A600N, FIRMWARE A600N, COMBINATION A600N

Rom 2 Sim Samsung (SM-A600N) All DualSim Firmware & TWRP

Rom 2 Sim Samsung (SM-A600N) All DualSim Firmware & TWRP. Tổng hợp sưu tầm ROM 2Sim Samsung Galaxy A6 (2018) ...
Read More
All ROM Dual Sim G930S/K/L/W & G935S/K/L/W DualSim Firmware

Rom 2sim Samsung (S7 & S7e) All Dual Sim Firmware & TWRP

Rom 2sim Samsung (S7 & S7e) All Dual Sim Firmware & TWRP. Tổng hợp sưu tầm ROM 2 Sim Samsung ...
Read More
All ROM Dual Sim G950N G955N N950N DualSim Firmware

Rom 2 Sim Samsung (Note8 S8 S8+) All Dual Sim Firmware & TWRP

Rom 2 Sim Samsung (Note8 S8 S8+) All Dual Sim Firmware & TWRP. Tổng hợp ROM 2sim Samsung Galaxy NOTE ...
Read More
All ROM Dual Sim G960N G965N N960N DualSim Firmware

Rom 2sim Samsung (Note9 S9 S9+) All Dual Sim Firmware & TWRP

Rom 2sim Samsung (Note9 S9 S9+) All Dual Sim Firmware & TWRP. Tổng hợp ROM 2 Sim Samsung Galaxy NOTE ...
Read More
ROM Fix Samsung G900D (SC-04F)

Chia sẽ ROM tiếng Việt SC-04F Phiên bản mới nhất 6.0.1

ROM Fix Samsung Galaxy S5 Docomo (SC-04F). Rom tiếng Việt SC-04F (SC04F or G900D) được build trên nền QH1, Phiên ...
Read More
Chia Sẽ Rom Tiếng Việt Ổn Định Samsung G550T1

Share Rom Tiếng Việt Ổn Định Samsung G550T1

Share Rom Tiếng Việt Ổn Định Samsung G550T1. Rom Tiếng Việt G550T1 được build trên nền AQC4, Android 6.0.1 phiên ...
Read More
ROM A710F, FIRMWARE A710F, COMBINATION A710F

All File (SM-A710F) Security Repair File Cert+EFS & Dump & Root+TWRP

All File (SM-A710F) Security Repair File Cert+EFS & Dump & Root+TWRP. Tổng hợp File Samsung Galaxy A7 (2016) SM-A710F Unbrick ...
Read More
ROM G532G, FIRMWARE G532G, COMBINATION G532G, File Dump G532G, File Cert G532G

All File (SM-G532G) Security Repair File Dump & Cert + EFS & TWRP + Root

All File G532G Security Repair File Dump & Cert + EFS & TWRP + Root. Tổng hợp File Samsung Galaxy ...
Read More
ROM Fix Full Samsung SCV31, Rom quốc tế SCV31

ROM Fix Samsung SCV31 (7.0) – File Tiếng Việt Switch Global S6 Edge AU

ROM Fix Samsung SCV31 Android 7.0 - Firmware Tiếng Việt Fix Full & Switch Global Samsung Galaxy S6 Edge AU ...
Read More