ROM N960U, FIRMWARE N960U, COMBINATION N960U, ENG FILE N960U, AP+BL+CP+CSC N960U

ROM COMBINATION N960U + N960U1 DOWNLOAD

COMBINATION

ROM COMBINATION N960U + N960U1 DOWNLOAD. Tổng Hợp File COMBINATION Samsung Galaxy Note9 ALL Version Download. File COMBINATION Samsung N960U Dùng Chung Với N960U1 Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục Nếu Có Phiên Bản Mới

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

REV5 (BiT 5)
COMBINATION_FAC_FA81_N960USQU5ATH1.rar | U5 | (955M)

REV4 (BiT 4)
COMBINATION_FAC_FA81_N960USQU4ATC1.rar | U4 | (955M)

REV3 (BiT 3)
COMBINATION_FAC_FA81_N960USQU3ASJ1.rar | U3 | (955M)

REV2 (BiT 2)
COMBINATION_FAC_FA81_N960USQU2ASG1.rar | U2 | (955M)

REV1 (BiT 1)
COMBINATION_FAC_FA81_N960USQU1ARL4.rar | U1 | (955M)

STOCK ROM ☞ N960UN960U1N960W 

Leave a Reply