ROM Quốc Tế Oppo A83 A83T Global Firmware Multilanguage Google Play

OPPO
ROM Quốc Tế Oppo A83 A83T China Convert Global Multilanguage Google Play
ROM Quốc Tế Oppo A83 A83T China Convert Global Multilanguage Google Play

ROM Quốc Tế Oppo A83 A83T Global Firmware Multilanguage Google Play. ROM Converted Global Support All Oppo A83 / A83J / A83JS / A83JST / A83JT / A83T, máy xách tay thị trường china mặc dù có tiếng Việt nhưng không có chplay. Sau khi chuyển sang quốc tế sẽ có đầy đủ ngôn ngữ và google play, factory reset thoải mái

Video Converted

Solution (Sell / Paid)
OPPO-A83-A83T-CONVERTED-GLOBAL-M6763D-11-A.35-200903.rar (1,9G)Official Firmware (Rom Gốc)

Là ROM Unbrick Oppo A83 China dùng để cứu máy khi bị mất boot (bricker), treo, lỗi phần mềm, không lên hình, cắm cáp chỉ nhận MTK v.v.. ROM Support All Oppo A83 & A83J & A83JS & A83JST & A83JT & A83T

Link DOWNLOAD  

OFP
M6763C_11_A.31_190409_84683142.rar (3,5G)
M6763C_11_A.30_190216_84683142.rar (3,5G)
M6763C_11_A.24_180809_56132eb9.rar (2,9G)
M6763C_11_A.23_180718_128b11e0.rar (2,9G)
M6763C_11_A.21_180514_bee5369c.rar (2,6G)
A83t_11_A.06_171218_2bf21aca.rar (2,1G)

SCATTER
M6763C-A83js-11-A.40-202008211752-Unbrick.rar (1,6G)
M6763C-11-A.31-190409-84683142-SCATTER.rar (3,4G)
M6763C-11-A.30-190216-84683142-SCATTER.rar (3,4G)
M6763C-11-A.24-180809-56132eb9-SCATTER.rar (2,8G)
M6763C-11-A.23-180718-128b11e0-SCATTER.rar (2,9G)
M6763C-11-A.21-180514-bee5369c-SCATTER.rar (2,5G)
A83t-11-A.06-171218-2bf21aca-SCATTER.rar (2,1G)

Tagged

Leave a Reply