Share ROM Global Fix Full Oppo A37m Multilanguage có tiếng Việt

OPPO SERIES A
ROM tiếng Việt Oppo A37m - ROM Global Fix Full Multilanguage Oppo A37m
ROM tiếng Việt Oppo A37m – ROM Global Fix Full Multilanguage Oppo A37m

Share ROM Global Fix Full & add google play store Oppo A37M Multilanguage có tiếng Việt. Chia sẽ ROM tiếng Việt Fix hết lỗi và không lưu được danh bạ cho Oppo A37M. ROM đa ngôn ngữ có tùy chọn tiếng Việt chạy spflashtool. Và hướng dẫn up rom tiếng Việt Oppo A37m

Video Hướng Dẫn

Link DOWNLOAD  

ROM Global Fix Full A37m: Download 
A37m_11_A.18_170302-MT6750-GLOBAL-5.1.rar NEW (875M)
Flash Tool Up Rom A37m: Download 
Driver MTK Oppo A37m: Download 


Other Version:

ROM Fix:
Oppo_A37M_MT6750_11_A.12_160901_TV.7z (1,3G)
OPPO_A37m_MT6750_11_A.08_160616_FullTVokV3.7z (988M)
OPPO_A37m_MT6750_11_A.08_160616_TVokV2.7z (988M)
OPPO_A37m_MT6755_11_A.08_160616_TV_Readcm2.7z (869M)

ROM Stock:
A37m_11_A.28_181227-Read.rar (865M)
A37m_11_A.25_180306.ofp.7z (1,5G)
A37m_11_A.16_161109.ofp.rar (1,3G)
A37m_11_A.11_160728.7z (1,2G)
A37m_11_A.08_160616.rar (1,2G)
A37m_11_A.06_160505_MT6750.7z (1,1G)

ROM OTA:
A37m_11_A.26_OTA_0260_all_201805091208.zip (1,0G)

Tagged

Leave a Reply