STOCK ROM G930K G930L G930S Repair Firmware Samsung S7 Korean

FULL ROM SAMSUNG
ROM G930K G930L G930S, FIRMWARE G930K G930L G930S, COMBINATION G930K G930L G930S
ROM G930K G930L G930S, FIRMWARE G930K G930L G930S, COMBINATION G930K G930L G930S

STOCK ROM G930K G930L G930S Repair Firmware Samsung Galaxy S7 Korean (SM-G930K/L/S) Download. ALL ROM Full File Samsung Galaxy S7 Korean SM-G930S/L/K. Official Firmware G930K G930L G930S Repair phone stuck in a bootloop, Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

G930K
U3 (BiT 3)
G930KKKU3ETG2-G930KKTC3ETG2-KTC-FULL-8.0.rar (2,6G)

G930KKKU3ETD2-G930KKTC3ETD2-KTC-FULL-8.0.rar (2,6G)
G930KKKU3ETB2-G930KKTC3ETB2-KTC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U2 (BiT 2)
G930KKKU2ERJ1-G930KKTC2ERJ1-KTC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U1 (BiT 1)
G930KKKU1ERG2-G930KKTC1ERG2-KTC-FULL-8.0.rar (2,6G)
G930KKKU1DQJ1-G930KKTC1DQJ1-KTC-FULL-7.0.rar (2,0G)
G930KKKU1APCF-G930KKTC1APCF-KTC-FULL-6.0.1.rar (1,6G)

G930L
U3 (BiT 3)
G930LKLU3ETB2-G930LLUC3ETB2-LUC-FULL-8.0.rar (2,5G)

U2 (BiT 2)
G930LKLU2ERJ1-G930LLUC2ERJ1-LUC-FULL-8.0.rar (2,5G)

U1 (BiT 1)
G930LKLU1EREA-G930LLUC1EREA-LUC-FULL-8.0.rar (2,5G)
G930LKLU1DQA1-G930LLUC1DQA1-LUC-FULL-7.0.rar (1,9G)
G930LKLU1APB3-G930LLUC1APB3-LUC-FULL-6.0.1.rar (1,7G)

G930S
U3 (BiT 3)
G930SKSU3ETB2-G930SSKC3ETB2-SKC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U2 (BiT 2)
G930SKSU2ESI3-G930SSKC2ESI3-SKC-FULL-8.0.rar (2,6G)
G930SKSU2ERJ1-G930SSKC2ERJ1-SKC-FULL-8.0.rar (2,6G)

U1 (BiT 1)
G930SKSU1ERG2-G930SSKC1ERG2-SKC-FULL-8.0.rar (2,6G)
G930SKSU1DQL1-G930SSKC1DQL1-SKC-FULL-7.0.rar (2,0G)
G930SKSU1APB2-G930SSKC1APB2-SKC-FULL-6.0.1.rar (1,8G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply