ROM N960U1, FIRMWARE N960U1, COMBINATION N960U1, ENG FILE N960U1, AP+BL+CP+CSC N960U1

Stock ROM N960U1 Firmware ALL Version Download

FULL ROM SAMSUNG

Stock ROM N960U1 Firmware Samsung Galaxy Note 9 ALL Version Download, Rom Samsung Galaxy Note9 N960U1. Official Firmware N960U1 Full File Repair Download

Link DOWNLOAD (G.Drive)  

U7 (BiT 7)
N960U1UES7FUA1-N960U1OYM7FUA1-XAA-FULL-OS10.rar (3,9G)

U6 (BiT 6)
N960U1UES6FTL2-N960U1OYM6FTL2-XAA-FULL-OS10.rar (3,9G)

U5 (BiT 5)
N960U1UES5FTK1-N960U1OYM5FTK1-XAA-FULL-OS10.rar (3,9G)
N960U1UES5ETH3-N960U1OYM5ETH3-XAA-FULL-OS10.rar (3,8G)

U4 (BiT 4)
N960U1UES4DTF2-N960U1OYM4DTF2-XAA-FULL-OS10.rar (3,8G)

N960U1UES4DTD1-N960U1OYM4DTD1-XAA-FULL-OS10.rar (3,8G)
N960U1UEU4DTC7-N960U1OYM4DTC7-USC-FULL-OS10.rar (3,8G)

U3 (BiT 3)
N960U1UES3DTA6-N960U1OYM3DTA6-XAA-FULL-OS10.rar (3,8G)
N960U1UEU3DTA5-N960U1OYM3DTA5-TMK-FULL-OS10.rar (3,8G)
N960U1UES3CSK1-N960U1OYM3CSK1-XAA-FULL-OS9.rar (3,7G)

U2 (BiT 2)
N960U1UEU2CSH2-N960U1OYM2CSH2-XAA-FULL-OS9.rar (3,7G)
N960U1UES2CSF9-N960U1OYM2CSF9-XAA-FULL-OS9.rar (3,6G)

U1 (BiT 1)
N960U1UES1CSF1-N960U1OYM1CSF1-USC-FULL-OS9.rar (4,3G)
N960U1UEU1CSB3-N960U1OYM1CSB3-XAS-FULL-OS9.rar (3,6G)
N960U1UEU1ARL1-N960U1OYM1ARL1-ACG-FULL-8.1.rar (3,7G)
N960U1UES1ARJ9-N960U1OYM1ARJ9-XAR-FULL-8.1.rar (3,6G)

COMBINATION ☞ HERE 

Leave a Reply