Rom 2sim S10e (SM-G970N) All Dual Sim Firmware & Root + TWRP

Rom 2sim S10e (SM-G970N) All Dual Sim Firmware & Root + TWRP. Tổng hợp sưu tầm ROM 2 Sim & ROM Fix Convert Global Samsung Galaxy S10e korean SM-G970N All DualSim Firmware. GAME OVER   G970NKSU7HVE1-DUALSIM-NOROOT-FULLFIXED2-OS12-ACV.rar (3,9G) GIẢI PHÁP MỚI độ 2 Sim No Root Galaxy S10e SM-G970N: Máy sẽ Không có Root, vừa khởi động là […]

Continue Reading