Make DualSim A520S A520K A520L U6 ok | Up 2 Sim Samsung A5 (2017) All BiT Done

Solution Make DualSim A520S A520K A520L U5 U6,  Up 2 Sim Samsung Galaxy A5 (2017) All BiT Done. ROM Dual Sim A520K A520S A520L U6 U5 (All BiT) Read Write Cert Success, Firmware Convert To A520FD/S and Fake baseband A520F. Rom dùng ổn định mọi chức năng như quốc tế. Rom dạng Restore, sau khi […]

Continue Reading