Stock ROM Vivo Y85 (1726) PD1803F Unbrick Firmware & OTA Update

Stock ROM Vivo Y85 (1726) PD1803F Unbrick Firmware & OTA Update All Version Download. ROM Unbrick MTK or Bootloop logo Vivo 1726 (Y85 PD1803F) Link DOWNLOAD (GDrive)   ROM FlashTool PD1803F-EX-A-1.22.9-vivo-mtk-alps-release-o1.mp6-pre4-mt6762.rar (3,2G) PD1803F-EX-A-1.19.2-vivo-mtk-alps-release-o1.mp6-pre4-mt6762.rar (3,2G) PD1803F-EX-A-1.18.1-vivo-mtk-alps-release-o1.mp6-pre4-mt6762.rar (3,1G) PD1803F-EX-A-1.17.6-vivo-mtk-alps-release-o1.mp6-pre4-mt6762.rar (3,0G) PD1803F-EX-A-1.16.6-vivo-mtk-alps-release-o1.mp6-pre4-mt6762.rar (2,9G) PD1803F-EX-A-1.13.2-vivo-mtk-alps-release-o1.mp6-pre4-mt6762.rar (2,9G) PD1803F-EX-A-1.12.4-vivo-mtk-alps-release-o1.mp6-pre4-mt6762.rar (2,9G) OTA PD1803F_EX_A_1.21.7-update-full.zip (2,3G) PD1803F_EX_A_1.13.2-update-full.zip (2,2G) PD1803F_EX_A_1.12.4-update-full.zip (2,2G)

Continue Reading

Stock ROM Vivo V9 (1723) PD1730F Unbrick Firmware & OTA Update

Stock ROM Vivo V9 (1723) PD1730F Unbrick Firmware & OTA Update All Version Download. ROM Unbrick Qualcomm 9008 or Bootloop logo Vivo 1723 (V9 PD1730F) chipset Qualcomm MSM8953 Pro Snapdragon 626 Link DOWNLOAD (GDrive)   ROM QFIL (split) PD1730F-EX-A-6.70.5-vivo-qcom-LA.UM.7.6.r1-04100-89xx.0-msm8953-split.rar (3,6G) PD1730F-EX-A-1.9.11-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar (3,3G) PD1730F-EX-A-1.9.7-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar (3,2G) PD1730F-EX-A-1.9.1-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar (3,1G) PD1730F-EX-A-1.8.8-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar (3,1G) PD1730F-EX-A-1.7.10-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar (2,9G) QPST-2.7.422-(QFIL-1.0.0.2).rar | Tool Flash ok | […]

Continue Reading

Stock ROM Vivo V9 Youth (1727) PD1730BF Unbrick Firmware & OTA Update

Stock ROM Vivo V9 Youth (1727) PD1730BF Unbrick Firmware & OTA Update All Version Download. ROM Unbrick Qualcomm 9008 or Bootloop logo Vivo 1727 (V9 Youth PD1730BF) Link DOWNLOAD (GDrive)   ROM QFIL (split) PD1730BF-EX-A-6.70.8-vivo-qcom-LA.UM.7.6.r1-04100-89xx.0-msm8953-split.rar (3,5G) PD1730BF-EX-A-6.12.5-vivo-qcom-LA.UM.7.6.R1-04100-89xx.0-MSM8953-split.rar (3,5G) PD1730BF-EX-A-1.6.4-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar (3,1G) PD1730BF-EX-A-1.6.2-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar (3,0G) PD1730BF-EX-A-1.5.3-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar (3,0G) PD1730BF-EX-A-1.3.12-vivo-qcom-LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0-msm8953-split.rar (2,8G) QPST-2.7.422-(QFIL-1.0.0.2).rar | Tool Flash ok | (25MB) ROM Fastboot […]

Continue Reading

Vivo Y85A PD1730 Converted Global Rom Google Play & Official Firmware

Vivo Y85A PD1730 Converted Global Rom Full Language & Google Play Android 8.1. Official Firmware Vivo Y85A PD1730 máy xách tay china mặc dù rom gốc có tiếng Việt nhưng không có CHPlay, phông chữ xấu và nhiều app Tàu. Sau khi up rom chuyển sang Quốc Tế, máy đầy đủ ngôn ngữ và google […]

Continue Reading

Vivo Y67 Y67A Y67L Convert Global Rom Quốc Tế Android7.0 Full Tiếng Việt

Vivo Y67 Y67A Y67L Convert Global Multilanguage Android7.0 Full Tiếng Việt. Firmware quốc tế cho Vivo Y67 Y67A Y67L máy xách tay thị trường china không có tiếng Việt và CHPlay. Sau khi chạy rom quốc tế máy sẽ có đầy đủ ngôn ngữ và google play store. factory reset thoải mái Video Flash ROM […]

Continue Reading

Vivo Y53 PD1628F Mất sóng SIM2 lost network Fixed All Firmware

Vivo Y53 PD1628F Mất sóng SIM2 lost network Fix DONE. All File Fix & Official Firmware Vivo Y53 PD1628F. Stock ROM PD1628F Vivo Y53 Repair File Fix bootloop logo, dead boot unbrick Video Fix Sóng Rom & Tool DOWNLOAD   ROM QFIL (split): PD1628F-EX-A-3.2.2-vivo-qcom-LA.UM.5.3-02910-89xx.0-msm8937-split.rar (1,8G) PD1628F-EX-A-3.0.18-vivo-qcom-LA.UM.5.3-02910-89xx.0-msm8937-split.rar (1,7G) PD1628F-EX-A-1.14.2-vivo-qcom-LA.UM.5.3-02910-89xx.0-msm8937-split.rar (1,9G) PD1628F-EX-A-1.13.18-vivo-y53-qcom-LA.UM.5.3-02910-89xx.0-msm8937-split.rar (1,8G) PD1628F-EX-A-1.13.8-vivo-y53-qcom-LA.UM.5.3-02910-89xx.0-msm8937-split.rar (2,4G) PD1628F-EX-A-1.13.5-vivo-qcom-LA.UM.5.3-02910-89xx.0-msm8937-split.tar.gz (2,6G) QFIL […]

Continue Reading

ROM Tiếng Việt Fix Full Vivo Y66 (PD1621) Global Firmware Add Google Play

1./ ROM Tiếng Việt Fix Full Vivo Y66 (PD1621) Global Firmware Multilanguage Add Google Play. Rom Edit Việt Hóa Add đa ngôn ngữ thêm CHPlay Android 6.0.1 Funtouch OS 3.0 (1.12.25). Rom không cá nhân hóa trong phần thông tin điện thoại, không bị lỗi tam giác trên thanh thông báo Video ROM Multilanguage 2./ […]

Continue Reading

ROM Stock Vivo X7 PD1602 Unbrick Firmware & OTA Update Vivo PD1602

ROM Stock Vivo X7 PD1602 Unbrick Firmware & OTA Update Vivo PD1602 Qualcomm msm8976 All Version Download. Stock ROM PD1602 Official Firmware Vivo X7 Repair File Fix bootloop logo, dead boot unbrick Link DOWNLOAD (G.Drive)   ROM 9008 (split): PD1602_A_3.11.3_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976_split.rar (3,2G) ROM Fastboot (No split): PD1602_A_3.12.2_MiFlash.rar | Rom by Mi Flash Tool | (2,8G) PD1602_A_3.11.6_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976.rar […]

Continue Reading

ROM Stock Vivo Y90 PD1917F Unbrick Firmware & OTA Update Vivo (1908)

ROM Stock Vivo Y90 PD1917F Unbrick Firmware & OTA Update Vivo (1908) Mediatek MT6761 All Version Download. Stock ROM PD1917F Official Firmware Vivo Y90 Repair File Fix treo logo, dead boot unbrick Link Google Drive DOWNLOAD   ROM Flash Tool: PD1917F_EX_A_1.18.6_vivo_mtk_alps-release-o1.mp7-pre1_mt6761.rar (2,4G) PD1917F_EX_A_1.17.8_vivo_mtk_alps-release-o1.mp7-pre1_mt6761.rar (2,4G) PD1917F_EX_A_1.15.7_vivo_mtk_alps-release-o1.mp7-pre1_mt6761.rar (2,4G) PD1917F_EX_A_1.15.6_vivo_mtk_alps-release-o1.mp7-pre1_mt6761.rar (2,4G) PD1917F_EX_A_1.13.10_vivo_mtk_alps-release-o1.mp7-pre1_mt6761.rar (2,4G) PD1917F_EX_A_1.13.8_vivo_mtk_alps-release-o1.mp7-pre1_mt6761.rar (2,4G) ROM OTA: PD1917F_EX_A_1.15.6-update-full.zip […]

Continue Reading

ROM Stock Vivo X20 PD1709F Unbrick Firmware & OTA Update Vivo PD1709F

ROM Stock Vivo X20 PD1709F & PD1709 Unbrick Firmware & OTA Update Vivo PD1709F Qualcomm Sdm660 All Version Download. Stock ROM PD1709F Official Firmware Vivo X20 Repair File Fix treo logo, dead boot unbrick Link DOWNLOAD (G.Drive)   ROM 9008 (split): PD1709_A_1.18.9_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_split.rar (3,7G) PD1709F_EX_A_1.12.10_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_split.rar (2,1G) PD1709F_EX_A_1.12.4_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_split.rar (2,0G) PD1709F_EX_A_1.11.2_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_split.rar (2,0G) PD1709F_EX_A_1.10.2_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_split.rar (1,9G) PD1709F_EX_A_1.8.7_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_split.rar (1,8G) ROM Fastboot […]

Continue Reading

ROM Stock Vivo Z1 Pro PD1911F Unbrick Firmware & OTA Update Vivo PD1911F

ROM Stock Vivo Z1 Pro PD1911F Unbrick Firmware & OTA Update Vivo PD1911F Qualcomm SDM710 All Version Download. Stock ROM PD1911F Official Firmware Vivo Z1 Pro Repair File Fix bootloop logo, dead boot unbrick Link DOWNLOAD (G.Drive)   ROM 9008 (split): PD1911F_EX_A_1.7.1_vivo_qcom_LA.UM.7.8.r1-01800-SDM710_split.rar (3,3G) PD1911F_EX_A_1.7.0_vivo_qcom_LA.UM.7.8.r1-01800-SDM710_split.rar (3,3G) PD1911F_EX_A_1.6.8_vivo_qcom_LA.UM.7.8.r1-01800-SDM710_split.rar (3,4G) PD1911F_EX_A_1.5.23_vivo_qcom_LA.UM.7.8.r1-01800-SDM710_split.rar (3,3G) PD1911F_EX_A_1.5.11_vivo_qcom_LA.UM.7.8.r1-01800-SDM710_split.rar (3,3G) PD1911F_EX_A_1.5.5_vivo_qcom_LA.UM.7.8.r1-01800-SDM710_split.rar (3,2G) PD1911F_EX_A_1.5.3_vivo_qcom_LA.UM.7.8.r1-01800-SDM710_split.rar (3,2G) […]

Continue Reading

ROM Stock Vivo Y17 PD1901F Unbrick Firmware & OTA Update Vivo (1902)

ROM Stock Vivo Y17 PD1901F Unbrick Firmware & OTA Update Vivo (1902) Mediatek MT6765 All Version Download. Stock ROM PD1901F Official Firmware Vivo Y17 Repair File Fix bootloop logo, dead boot unbrick Link DOWNLOAD (G.Drive)   ROM Flash Tool: PD1901F_EX_A_1.40.1_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,8G) PD1901F_EX_A_1.20.6_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,8G) PD1901F_EX_A_1.16.6_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,7G) PD1901F_EX_A_1.15.19_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,7G) PD1901F_EX_A_1.14.4_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,5G) PD1901F_EX_A_1.13.3_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,5G) PD1901F_EX_A_1.12.4_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,5G) PD1901F_EX_A_1.11.0_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,4G) PD1901F_EX_A_1.7.21_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar […]

Continue Reading

ROM Stock Vivo Y12 / Y15 (2019) PD1901BF Unbrick Firmware & OTA Update

ROM Stock Vivo Y12 / Y15 (2019) PD1901BF Mediatek MT6765 Unbrick Firmware & OTA Update All Version Download. Stock ROM PD1901BF Official Firmware Vivo Y12 / Y15 Repair File Fix treo logo, dead boot unbrick Link DOWNLOAD (G.Drive)   ROM Flash Tool: PD1901BF_EX_A_1.19.7_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (5,2G) PD1901BF_EX_A_1.15.19_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (5,0G) PD1901BF_EX_A_1.14.4_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,6G) PD1901BF_EX_A_1.13.3_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,7G) PD1901BF_EX_A_1.12.4_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,7G) PD1901BF_EX_A_1.9.13_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar (4,4G) ROM […]

Continue Reading

ROM Stock Vivo V15 Pro PD1832F Unbrick Firmware & OTA Update Vivo (1818)

ROM Stock Vivo V15 Pro PD1832F Unbrick Firmware & OTA Update Vivo (1818) Qualcomm SDM675 All Version Download. Stock ROM PD1832F Official Firmware Vivo V15 Pro (1818) Repair File Fix treo logo, dead boot unbrick Link DOWNLOAD (G.Drive)   ROM 9008 (split): PD1832F_EX_E_1.26.10_vivo_qcom_LA.UM.7.9.r1-01900-sm6150_split.rar (5,0G) PD1832F_EX_E_1.25.11_vivo_qcom_LA.UM.7.9.r1-01900-sm6150_split.rar (5,0G) PD1832F_EX_E_1.23.15_vivo_qcom_LA.UM.7.9.r1-01900-sm6150_split.rar (5,0G) PD1832F_EX_A_1.23.10_vivo_qcom_LA.UM.7.9.r1-01900-sm6150_split.rar (5,0G) PD1832F_EX_A_1.22.11_vivo_qcom_LA.UM.7.9.r1-01900-sm6150_split.rar (4,9G) PD1832F_EX_E_1.22.10_vivo_qcom_LA.UM.7.9.r1-01900-sm6150_split.rar (4,9G) PD1832F_EX_A_1.22.5_vivo_qcom_LA.UM.7.9.r1-01900-sm6150_split.rar […]

Continue Reading

ROM Stock Vivo Y91C PD1818HF Unbrick Firmware & OTA Update Vivo (1820)

ROM Stock Vivo Y91C PD1818HF Unbrick Firmware & OTA Update Vivo (1820) Mediatek MT6765 All Version Download. Stock ROM PD1818HF Official Firmware Vivo Y91C (1820) Repair File Fix treo logo, dead boot unbrick Link DOWNLOAD (G.Drive)   ROM Flash Tool: PD1818HF_EX_A_1.14.0_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar (3,9G) PD1818HF_EX_A_1.12.6_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar (3,6G) PD1818HF_EX_A_1.9.15_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar (3,3G) PD1818HF_EX_A_1.9.13_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar (3,3G) PD1818HF_EX_A_1.9.9_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar (3,3G) PD1818HF_EX_A_1.9.7_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar (3,3G) PD1818HF_EX_A_1.8.6_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar (3,3G) PD1818HF_EX_A_1.7.0_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar […]

Continue Reading