Chia Sẽ Rom Global Samsung SC-04G – Rom Tiếng Việt Fix Lỗi G925D

ROM Fix & Convert
Chia Sẽ Rom Global Samsung SC-04G - Rom Tiếng Việt Fix Lỗi G925D
Chia Sẽ Rom Global Samsung SC-04G – Rom Tiếng Việt Fix Lỗi G925D

Chia Sẽ Rom Global Samsung SC-04G – Rom Tiếng Việt Fix Lỗi G925D Phiên Bản Android 7.0. Share Rom Global Samsung SC04G, Rom Fixed SM-G925D Delete all Docomo App. Chia Sẽ Firmware Fix Full SC04G Samsung Galaxy S6 edge Docomo dùng như máy Quốc Tế

 • Rom Fix các lỗi sau:
  1. Fix Auto 4G (tự động)
  2. Xóa hết App Nhật
  3. Rom Không cá nhân hóa
  4. Rom Build Tar Flash by Odin
 • Link Google Drive DOWNLOAD  :

Video Hướng Dẫn:

 • Xem Thêm:
  • Stock Rom Full File Repair Fix bootloop logo (latest version): DOWNLOAD (1,9G)

Leave a Reply