Share Rom Full Tiếng Việt SM-G925T & All File Repair Samsung S6 edge

COMBINATION FULL ROM SAMSUNG ROM Fix & Convert Security & Other File
Share Rom Full Tieng Viet SM-G925T & All File Repair Samsung S6 edge
Share Rom Full Tieng Viet SM-G925T & All File Repair Samsung S6 edge

Share Rom Full Tiếng Việt Mới Nhất Samsung S6 Edge G925T. Vì dòng máy này ở rom gốc Android 7.0 có tiếng Việt nhưng không Full như những dòng khác. Sau đây mình chia sẽ cho mọi người bản rom tiếng Việt đầy đủ cho Samsung G925T phiên bản mới nhất. Free rom Full tiếng Việt samsung G925T Android 7 0 latest version. Rom build Tar Flash by Odin, không cá nhân hóa trong phần thông tin thiết bị

Video Hướng Dẫn

Link DOWNLOAD  

G925TUVS6FRC1-FULL-TIENG-VIET-7.0-ACV.rar (1,5G)
Odin3_v3.13.1_3B_PatcheD.rar (1MB)
Samsung-USB-Driver-v1.7.23.0.zip (35MB)


Stock ROM SM-G925T Full Firmware & All File Repair Samsung Galaxy S6 Edge T-mobile. Share File DUMP + Cert + EFS + NVdata Unbrick Fix imei baseband unknow, sửa lỗi mất sóng v.v.. COMBINATION File bypass FRP, Fix bootloop, treo logo.

STOCK ROM

U6 BiT6
G925TUVS6FRC1-G925TTMB6FRC1-TMB-FULL-7.0.rar (2,0G)
G925TUVS6FRA3-G925TTMB6FRA3-TMB-HOME-7.0.rar (1,6G)

U5 BiT5
G925TUVU5FQK1-G925TTMB5FQK1-TMB-HOME-7.0.rar (1,6G)
G925TUVU5FQG3-G925TTMB5FQG3-TMB-FULL-7.0.rar (2,0G)
G925TUVU5EQC2-G925TTMB5EQC2-TMB-FULL-6.0.1.rar (1,8G)

G925TUVU5EPK5-G925TTMB5EPK5-TMB-FULL-6.0.1.rar (1,8G)

BiT 4/3/2/1
G925TUVS4EPH2-G925TTMB4EPH2-TMB-FULL-6.0.1.rar (1,7G)
G925TUVS3DOJC-G925TTMB3DOJC-TMB-FULL-5.1.1.rar (1,4G)
G925TUVU2COF6-G925TTMB2COF6-TMB-FULL-5.1.1.rar (1,3G)

G925TUVU1AOCG-G925TTMB1AOCG-TMB-FULL-5.0.2.rar (1,3G)

COMBINATION

BiT 6/5/4
COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU6ARA1.rar | U6 | (337M)
COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU5APJ1.rar | U5 | (337M)
COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU4APE1.rar | U4 | (337M)

BiT 2/1
COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU2AOG2.rar | U2 | (336M)
COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU2AOE3.rar | U2 | (315M)
COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU1AOD2.rar | U1 | (315M)

COOK
AllianceRom_SM-G925T_V4.zip (1,2GB)

DUMP
SM-G925T-DUMP-ALL-PARTITIONS.rar (55MB)
SM-G925T-EFS-FLASH-BY-ODIN.rar (278KB)

Cert+EFS+NVdata
EFS-SM-G925T-G925TUVS4EPH2-R58GA1YET4X-24-10-2016-14-24-6.tar
EFS-SM-G925T-G925TUVS6FRC1-359717060436397-R58G515DD7V-15-11-2018-21-12-23.tar
SM-G925T-23-9-2017-10-18-53-359715060223724-R58G424K92R-nv-data.rar
SM-G925T-30-6-2019-11-56-11-359715061416764-R58G620SWTZ-nv-data.rar
SM-G925T-359715060463692-5-1-2017-15-41-21.cert
SM-G925T-359717060343387-R58G41908SF-26-5-2015-0-58-7.cert
All in One Link : DOWNLOAD (25MB)

Root+TWRP
SM-G925T-All-Cf-Auto-Root+TWRP (115M)

Leave a Reply