Chia sẽ ROM tiếng Việt S5 Active Docomo SC-02G Bản Mới Nhất

ROM Fix & Convert
Chia sẽ ROM tiếng Việt S5 Active Docomo SC02G phiên bản mới nhất
Chia sẽ ROM tiếng Việt S5 Active Docomo SC02G phiên bản mới nhất

Chia sẽ ROM tiếng Việt S5 Active Docomo SC-02G Phiên Bản Mới Nhất. Share ROM tiếng Việt SC02G (SM-G870D) version mới nhất Android 6.0.1. Rom tiếng Việt S5 Active Docomo SC-02G Latest Version được Việt hóa trên nền stock CQK4 phiên bản cuối cùng 6.0.1

Thông tin ROM:

ROM Không cá nhân hóa, Build Tar Flash qua odin
Xóa App Nhật không dùng đến
Fix tự nhận cấu hình 3G
Fix lỗi danh bạ đã dừng

Link Rom Tiếng Việt: DOWNLOAD (1,1G)
Odin Tool UpRom: DOWNLOAD (1MB)
Driver Samsung: DOWNLOAD (23MB)
File Root SC-02G cho ai cần: DOWNLOAD (30MB)

Video Hướng Dẫn:

 

Leave a Reply