Chia sẽ ROM tiếng Việt SC-04F Phiên bản mới nhất 6.0.1

ROM Fix & Convert
ROM Fix Samsung G900D (SC-04F)
ROM Fix Samsung G900D (SC-04F)

ROM Fix Samsung Galaxy S5 Docomo (SC-04F). Rom tiếng Việt SC-04F (SC04F or G900D) được build trên nền QH1, Phiên bản mới nhất hiện nay. Không cá nhân hóa trong phần thông tin thiết bị, Xóa App Nhật không dùng đến, Fix 3G tự động, Fix lỗi danh bạ đã dừng

Link DOWNLOAD 

ROM Fix
SC04FOMU1XQH1-FixFull-VHACV-6.0.1-V2.7z (1,2G)

G900D-SC04FOMU1VNL5-VH-FixFull-ACV.tar.md5-4.4.2.7z (1,2G)

Stock ROM & Modem
SC04FOMU1XQH1-DCM-4Files-6.0.1.7z (1,7G)
SC04FOMU1ANCO-Modem-Unlock.7z (20MB)

Video Hướng Dẫn

Tagged

Leave a Reply