FULL ROM J260F Repair Firmware Samsung Galaxy J2 Core J260F

FULL ROM SAMSUNG
ROM J260F, FIRMWARE J260F, COMBINATION J260F
ROM J260F, FIRMWARE J260F, COMBINATION J260F

FULL ROM J260F Repair Firmware Samsung Galaxy J2 Core 2018 Duos (SM-J260F) Download. Tổng hợp ROM Full File Samsung Galaxy J2 Core 2018 Duos SM-J260F/DS. Official Firmware J260F Full File Repair Fix treo logo sẽ update liên tục nếu có phiên bản mới.

  • COMBINATION ☞ HERE 
ROM FULL J260F DOWNLOAD
AP VERSION CSC VERSION code Type OS Size link google
J260FXXS6ATD1  J260FOJM6ATD1  XSG FULL 8.1  697M  DOWNLOAD
J260FXXU5ATA5  J260FOJM5ATA2  KSA FULL 8.1  700M  DOWNLOAD
J260FPUS5ATA2  J260FSER5ATA1  SER FULL 8.1  693M  DOWNLOAD
J260FXXS4ASI2  J260FOJM4ASI3  XSG FULL 8.1  698M  DOWNLOAD
J260FXXU3ASF1  J260FOXM3ASF1  SER FULL 8.1  706M  DOWNLOAD
J260FXXU2ASE3  J260FOJM2ASD2  MWD FULL 8.1  697M  DOWNLOAD
J260FXXS2ASD1  J260FOXM2ASD1  SEK FULL 8.1  704M  DOWNLOAD
J260FXXU1ASA1  J260FOJM1ASA1  XSG FULL 8.1  695M  DOWNLOAD

 

Leave a Reply